İlk atamada birinci bölgeye tayin edilmiş olan öğretmen, polis ve doktorların staj dönemleri sona erdikten sonra yapmaları gereken mecburi göreve, şark görevi denilmektedir. Doğu görevi, zorunlu hizmet gibi isimlerle de bilinmektedir. Zorunlu hizmet görevi bilinenin aksine sadece doğu illerinde yapılmamaktadır. Ülkenin her yerinde şark görevi yapılabilen okullar bulunmakta ve KPSS puanınıza göre buralarda da doğu görevi süresi boyunca görev alınabilinmektedir. Zorunlu hizmet görevi hakkında tüm merak edilenleri bu haberimizde derlemeye çalıştık.

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Zorunlu Hizmet Bölgeleri

İlk önce yazımıza hizmet bölgeleri hakkında bilgiler sunarak başlayalım. Ülkemiz öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları gibi kriterler göz önünde tutularak üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hangi ilin hangi hizmet bölgesine bağlı olduğunu aşağıda bulunan tablodan görebilirsiniz.ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİ
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİİKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ
1- Adana1-Adıyaman1- Ağrı
2-Afyonkarahisar2- Artvin2- Ardahan
3-Aksaray3- Bayburt3- Batman
4- Amasya4- Çankırı4- Bingöl
5- Ankara5- Elazığ5- Bitlis
6- Antalya6- Erzincan6- Diyarbakır
7- Aydın7- Giresun7- Erzurum
8- Balıkesir8- Gümüşhane8- Hakkari
9- Bartın9- İstanbul9- Iğdır
10 Bilecik10- K.Maraş10- Kars
11-Bolu11- Kastamonu11- Mardin
12- Burdur12- Kırşehir12- Muş
13- Bursa13- Kilis13- Siirt
14- Çanakkale14- Malatya14- Şırnak
15- Çorum15- Nevşehir15- Tunceli
16- Denizli16- Niğde16- Van
17- Düzce17- Ordu
18- Edirne18- Rize
19- Eskişehir19- Sivas
20- Gaziantep20- Şanlıurfa
21- Hatay21- Tokat
22- Isparta22- Yozgat
23- Mersin
24- İzmir
25- Karabük
26- Karaman
27- Kayseri
28- Kırıkkale
29- Kırklareli
30- Kocaeli
31- Konya
32- Kütahya
33- Manisa
34- Muğla
35- Osmaniye
36- Sakarya
37- Samsun
38- Sinop
39- Tekirdağ
40 Trabzon
41- Uşak
42- Yalova
43- Zonguldak

Okul bazında hizmet alanı ve hizmet bölgesi çizelgesine ulaşmak için TIKLAYIN

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları

Öğretmen atamaları, yer değiştirmeleri ve çalıştırılmalarında zorluk derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak toplamda altı hizmet alanına ayrılmıştır.

Bu hizmet alanlarının 1,2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü, dışında 4.5 ve 6’ıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir, yani doğu görevi sayılır. Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;

Birinci Hizmet Bölgesi illerin;

 • 1. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
 • 2. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
 • 3. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
 • 4. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 5. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
 • 6. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

İkinci Hizmet Bölgesi illerin;

 • 1. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
 • 2. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
 • 3. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 4. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
 • 5. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
 • 6. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;

 • 1. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 2. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
 • 3. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
 • 4. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
 • 5. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
 • 6. Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

puan verilir. Bunu bir tablo ile daha rahat bir biçimde aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

zorunlu hizmet puanları

Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanındaki bir yıllık süreye karşılı olan puanın 12’de 1’i esas alınmaktadır. Aydan artan süreler dikkate alınmamaktadır. Yıldan artan süreler için ise hesap edilen hizmet puanının kesirli olması durumunda kesirli puan tam puana tamamlanmaktadır. Fakat, bu şekilde yapılacak olan hesaplamalar sonucunda hizmet puanı hiçbir durumda o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her sene için ayrıca bayan öğretmenlere 10 puan, erkek öğretmenlere de 6 puan eklenmektedir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrası gereğince değerlendirilir.

Aynı yerleşim yerlerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler beraber değerlendirilmektedir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri ne kadardır?

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi şu şekildedir:

 • Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
 •  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;

a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlüdürler.

 • Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.”

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü gereğince, 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar yukarıda yer verilen süreler kadar zorunlu çalışma yükümlüsüdür.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

 1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü yani doğu görevi yapma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden 1., 2. ve 3. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup, Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınmak suretiyle ilgili senenin 15 Eylül tarihiyle beraber toplam 3 yıllık görev sürelerini doldurmuş olanlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanmaktadırlar.
 2. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.
 3. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
 4. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 4-5-6 hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta iken herhangi bir sebepten dolayı 1-2 ve 3. Hizmet alanlarındaki okullara atanan öğretmenler, özürlerinin ortadan kalkması durumunda tekrar ayrıldıkları hizmet bölgesiyle eş bir hizmet alanındaki eğitim kurumuna atanırlar.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar ( Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, özel durumlar hariç zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulacaklar İle Tamamlamış Sayılacaklar

 • Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun bulunanlar
 • Eşi şehit ya da malul gazi olanlar

Ayrıca zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.

Zorunlu Hizmetten Sayılacak Süreler

 • Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.(4.-5.-6. Hizmet alanlarına denk gelen okullar)
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
 • Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.
 • Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.
 • Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
 • Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu Hizmetten Sayılmayacak Süreler

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların;

 • Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,
 • Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,
 • Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,
 • Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,
 • Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,
 •  Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,
 •  Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Ertelenmesi

 • Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
 • Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
 • Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.
 • Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
 • Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
 • Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
 • Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir.
 • Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmaması halinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

Zorunlu Doğu Görevi ( Hizmeti ) Olan Meslekler

Daha önce yapılan çalışmalarda doğu görevi yani zorunlu hizmetin kamuda görevli tüm memurlara getirilmesi gündeme gelmiş ancak bu düzenleme rafa kaldırılmıştı. Yakın zamanda yine doğu görevinin bir çok kamu çalışanına zorunlu kılınacağı bilgisi dolanıyor olsa da, şuan için polisler, doktorlar ve öğretmenler doğu görevi yapmaktadırlar.

Bu yazımızda zorunlu hizmet yani doğu görevi ( şark görevi ) nedir, zorunlu hizmet süreleri ne kadardır, zorunlu hizmet okulları, zorunlu hizmet alanları ve puanları, zorunlu hizmetten sayılan ve sayılmayan süreler yani zorunlu hizmet hakkında merak edilenlere yer verdik. Zorunlu hizmet görevi hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan öğretmen maaşları hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz.


DİĞER ZORUNLU HİZMET HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zorunlu hizmet konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan zorunlu hizmet duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.