Devletin yıllar boyu içerisinde olmadığı katılım bankacılığına, Ziraat Katılım Bankası’nın açılması ile son verilmişti. Faizsiz finans alanında en büyük seçenek olmak için yola çıkan Ziraat Katılım Bankası 2016 yılı içerisinde bir çok personel ve memur alacağını duyurmuştu. Bu haberlere daha önce devlette.com olarak yer vermiştik. Şimdi de ilk memur alımı ilanı verildi. Ziraat Katılım Bankası 200 servis görevlisi alımı yapacağını ilan ile kamuya duyurdu. İşte detaylar ..

Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı

Bankamızın Türkiye genelinde bulunan birimlerinde ve açılacak şubelerinde görevlendirilmek üzere; 200 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.Servis Görevlisi Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktır. Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

 • Servis Görevlisi adayı, Bankamızca açılacak il veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde (Ek:1) ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
 • Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
 • Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
 • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir,
 • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Bankamız ihtiyaçları ve açılacak şube takvimine uygun olarak gruplar halinde başlatılacaktır,
 • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
 • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 7 merkezde (Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir ve Samsun) gerçekleştirilecektir,
 • Aday, seçim yaptığı sınav merkezinde sınava girecektir,
 • Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
 • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Katılım Bankası Memur Alımı Başvuru Formu

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

1. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Servis Görevlisi unvanı için 27 Şubat 2016 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, 75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 21 Aralık 2015-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri ile Ziraat Bankası internet şubesinden Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para
yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 21 Aralık 2015-10 Ocak 2016 Pazar günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatkatilim.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
 2. Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
 3. İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. İşe alım sürecinden sonra aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin iş sözleşmeleri feshedilecektir,
 4. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
 5. Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 22 Şubat 2016 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00 ’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 • Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
 • Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 • Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
 • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav Süresi: 120 dakika
 • Soru Sayısı : 100 adet

Sınav Konuları:
Genel Yetenek :30 soru
Genel Kültür :30 soru
Alan Bilgisi :40 soru
İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli
Evrak Hukuku)
Muhasebe (Genel Muhasebe)

Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller

ziraat katılım bankası servis görevlisi alımı

Ziraat Katılım Bankası 2016 memur alımı, personel alımına ilişkin başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylara bu haberimizde yer verdik. Ziraat Katılım Bankası servis görevlisi alımı hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası İş Başvuru Formu haberimizi de okumanızı öneriyoruz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.