Ziraat Bankası Personel Alımı İlanı 2017

Ziraat Bankası ülkemizin en büyük kamu bankasıdır. Her sene yapmış olduğu duyurularda çok sayıda yeni personel alımı gerçekleştirmektedir. Yayınlamış olduğu ilan ile Ziraat Bankası 255 yeni personel daha alacağını açıklamıştır. İlan kapsamında uzman yardımcısı alımı, teknoloji uzman yardımcısı alımı, sigorta ziraat emeklilik servis görevlisi alımı ve avukat alımı yapacaktır. Başvuruların 23 Haziran 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak; 20 Yazılım Mühendisi, 20 İş Analisti ve 20 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere toplam 60 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. Çalışma ili İstanbul’dur.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Alımı İlanı 

Ziraat Sigorta & Emeklilik A.Ş.bünyesinde çeşitli illerde görevlendirilmek üzere; 40 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

Ziraat Bankası Avukat Alımı İlanı

Bankamız Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 50 Avukat istihdam edilmesi planlanmaktadır

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı 

Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan Şirketlerimizden; Ziraat Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 70, Ziraat Leasing A.Ş. bünyesinde Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır veya İstanbul’da görev alacak 15, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ziraat Yatırım A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 20, olmak üzere toplam 105 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Ziraat Bankası Personel Alımı Sınavı 2017

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

 • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 06 Ağustos 2017 Pazar günü saat 10:00’da, her Şirket için ortak tek bir oturumda gerçekleştirilecektir,
 • Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
 •  Mülakat süreci başvurulan Şirket tarafından yürütülecektir,
 • Finans sınavı bazında aday, bu kapsamdaki Şirketlerden bir tanesini seçerek başvuru yapabilecektir,
 • Bu sınava başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde öğleden sonra düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.

Ziraat Bankası Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Aşağıda vermiş olduğumuz başvuru şartları genel başvuru şartlarıdır. Her meslek için aranan özel başvuru şartları yazımız devamında yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Bankası Personel Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

 • Sınav Ücretinin Yatırılması

06 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 85 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Teknoloji-Uzman Yardımcısı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve doğum tarihi bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

 • Sınav Başvurusu

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e kadar aşağıda vermiş olduğumuz internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. “Ziraat Teknoloji- Uzman Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. *Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ziraat Bankası 255 Personel Alımı Başvuru Formu Doldurmak İçin TIKLAYIN

Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

 • Sınav grubunun (Yazılım Mühendisi, İş Analisti veya Altyapı Sistem Mühendisi) seçilmesi gerekmekte olup, sınav soruları seçmiş olduğunuz alana göre belirlenecektir.
 • Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
 • İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
 • Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirket’in uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.
 • Sınav Daveti

Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.  Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 • Yazılı Sınav

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 06 Ağustos 2017 Pazar günü saat 14:00 ’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır Sınav Süresi: 160 dakika ve Soru Sayısı : 130 adet

 • Ziraat Bankası Yazılı Sınavı Sonuçları 

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 09.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir. Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir. En yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağrılacaktır. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır. Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

 • Mülakat Sınavı

Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır. Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır. Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

 • Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN
 • Ziraat Bankası Servis Görevlisi Alımı Kılavuzu İçin TIKLAYIN
 • Ziraat Bankası Avukat Alımı İlanı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN
 • Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN

Ziraat Bankası personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, müracaat tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Banka tarafından verilen bütün ilanları Ziraat Katılım Bankası İş İlanları sayfasından takip edebilirsiniz.


DİĞER ZİRAAT BANKASI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ziraat bankası konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan ziraat bankası duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.