Kalkınma ajanslarına uzman ve destek personel alımı en son 2014 yılı ortalarına doğru yapılmıştı. Başbakanlığa personel alımı için izin talebinde buluna kalkınma ajanslarına nihayet müjdeli haber geldi ve akabinde iki kalkınma ajansı da personel alımı ilanı yayınladılar. Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI 2015

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 18 (on sekiz) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi, 2 (iki) Destek Personeli alımı yapacaktır.T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Son Başvuru Tarihi ve Saati22/05/2015 Cuma – 18:00
Başvuru YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel SekreterliğiCumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 43020

Merkez / KÜTAHYA

Sınav ŞekliSözlü (mülakat)
Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı04/06/2015 Perşembe
Mülakat Tarihleri9 – 12/06/2015 Salı – Cuma
Sınav YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel SekreterliğiCumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 43020

Merkez / KÜTAHYA

 

UYARI:Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 22/05/2015 tarihinde saat 18:00 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Zafer Kalkınma Ajansı yapacak olduğu personel alımı için başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
  • Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç22/05/2015 Cuma günü saat 18:00 itibarıyla elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ:Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru yapacak adayların sunması gereken asgari belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; aşağıdaki tabloda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca EK-1 ve EK-2 eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

#BelgeUzman Personelİç DenetçiDestek Personeli
1İş Talep Formu (EK-1)XXX
2Ayrıntılı özgeçmiş (EK – 2)XXX
3Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı suretiXXX
4KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 06 – 07 Temmuz 2013 veya 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı suretiXX
5KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,XXX
6KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden alınmış onaylı yazıXXX
7YDS / KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı suretiXX
83 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)XXX
9T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisiXXX
10Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi(Savcılıktan veya E-Devletten alınacak.)XXX
11Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı suretiXXX
12Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleriXX


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.