Zabıta Nedir?

Son dönemde popülaritesini yeniden arttıran meslek dalları var. Bunlardan bir tanesi de çalıştıkları alan içerisinde huzur ve güven ortamının tahsisinde görev alan zabıta memurluğu. Daha önceki yazımızda zabıta nasıl olunur detaylarıyla anlatmıştık. Bu yazımızda da zabıta nedir, zabıta memuru kimdir, zabıtaların görevleri nelerdir detaylı olarak ele almaya çalışacağız.

Zabıta Memuru Kimdir?

Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet sunan Zabıtalar, çalıştıkları alan içerisinde huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunan, belediye tarafından istihdam edilen ve belirtilen emir ile yasaklara uyulup, uyulmadığını denetleyen devlet memurlarıdır. Zabıta memurları çalıştıkları bölge içerisinde belediye tarafından belirlenmiş olan emir ve yasakları uygulayan, toplumun huzur, güven ve sağlığı konusunda denetlemeler yapan kimseler olarak bilinmektedirler.Türkiye’de iki türlü zabıta veya kolluk vardır. (Genel Zabıta:Devlet Zabıtası,Polis-Jandarma***Özel Zabıta:Yerel Zabıta,Belediye Zabıtası) Bunlardan biri, kamu düzenin korunması, yani toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyet, diğeri de, suç delillerini toplama ve tespit, failleri yakalama, tutma, adli makamlara teslim etme gibi gibi ceza yargılamasına yardımcı olma işidir. Birincisine idari zabıta, ikincisine de adlî zabıta denir.

Zabıtaların Görevleri Nelerdir? Zabıtalar Ne İş Yaparlar?

Zabıtaların görevleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır.

 • Tüketicinin korunması kanununa ilişkin gereken uygulamaları kontrol eder,
 • Zabıta Amirliğine ülke vatandaşının ulaştırdığı şikayetleri dinlemek ve gerekeni yapmak,
 • Semt pazarı ve gıda ürünleri satan dükkanların kontrolünü yapmak,
 • Çevre koruma kanununun belirttiği maddelerin uygulanmasını sağlamak,
 • İlçe sağlık müdürlüğü koordinasyonu ile beraber denetimleri yürütmek,
 • Sağlık şartlarına uymayan dükkanlara gereken yaptırımların uygulanması,
 • Belediyeye ait panolarda ve duvarlarda kaçak ilan ve reklam verenleri bulmak ve yaptırımını uygulamak,
 • Sokak satıcılara karşı gereken cezaları uygulamak,
 • Ana arter ve yol meydan işgalleri yapan kişilere gereken cezaları uygulamak,
 • Dilencilere karşı gereken uygulamaları yapmak,
 • Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesini yürütmek,
 • Kaçak et satan müesseseleri yakalamak ve cezalarını uygulamak,
 • Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi yürütmek,
 • İmar kanunun getirdiği maddeleri uygulatmak,
 • Ana arterlerde yürütülen kazı çalışmalarını denetlemek,
 • Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin yardımına koşmaktır.

Belediyelerde çalışan zabıtaların görevleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bir zabıta alımı ilanında yer alan zabıtanın görev ve yetkileri hakkında önemli bilgiler sunan PDF’yi BURADAN indirip inceleyebilirsiniz.

Zabıtaların Yetkileri Nelerdir?

Zabıtaların yetkileri aşağıdaki şekilde yukarıda paylaştığımız PDF içeriğinde de detaylı olarak da anlatıldığı üzere belirtilmiştir.

(1) Zabıta Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
(2) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 • Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
 • Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
 • Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
 • Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
 • Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
 • Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
 • Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
 • Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
 • Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Bir diğer yazımızda zabıta maaşları hakkında detaylı bilgiler verdik. O yazımızı da okuyabilirsiniz. Ayrıca zabıta kimdir, zabıta memuru ne iş yapar konusu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER ZABITA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zabıta konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan zabıta duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.