Yıllık Ücretli İzin Nedir?

Yıllık izin süreleri verilmesinin amacı, çalışanların yıl içerisindeki çalışmalarının ardından bir dinlenme ve tatil yapmasını sağlamak olan yıllık izin seçimlik olmayıp, tüm çalışanlar için zorunludur. İşçi yıllık izin kullanmak istemese bile, İş Kanunu’nda yer alan emredici hükümler sayesine yıllık izin kullanması zorunlu kılınmıştır. Herhangi bir iş sözleşmesinde ücretli yıllık izin hakkına aykırı hükümler yer alamaz. İşveren tarafından çalışma yılı içerisinde verilmiş olan tüm ücretli ve ücretsiz izinler ya  da dinlenme veya hastalık izinleri yıllık izne dahil değildir.

İş Kanununda açıkça belirtildiği üzere yıllık ücretli izin süreleri içerisinde işçi başka herhangi bir iş yerinde çalışamaz. Şayet işçinin bu süre zarfında başka bir iş yerinde çalıştığı tespit edilirse, ücretli izin süresince ödenecek olan ücreti işveren tarafından geri istenilebilir. Tüm bu yasal düzenlemeler toplumsal alışkanlıklar sebebiyle bile olsa yıllık izne çıkmama ihtimalini engellemeye yöneliktir. Kanun burada işçinin hangi sebeple olursa olsun bir süre dinlenmesini emretmektedir.Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık ücretli izin konusunda gerekli düzenlemeler, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Yasal mevzuat gereği aynı iş yerine bağlı olarak en az 1 sene çalışan işçi 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı kazanmaktadır. Kazanılan izin süresi, iznin hak edilmesinden sonraki  çalışma senesi içinde kullanılmaktadır. Doldurulan her yeni çalışma yılı için yıllık ücretli izin hakkı da yenilenmektedir. Yıllık ücretli izin sürelerine dair düzenleme kapsamında çalışma süresi;

  • 1 ile 5 sene arasında olanlar için ( 5 sene dahil ) 14 gün,
  • 6 ile 14 yıl arasında olanlar için 20 gün,
  • 15 yıl veya daha fazla olanlar için ise 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bunlarla beraber 18 yaşından küçük işçiler ile 50 yaşından büyük işçiler için verilecek olan yıllık izin süresi 20 günden az olamaz. Bu süreler alt sınırları oluşturmaktadır. İş sözleşmeleri yolu ile daha uzun yıllık ücretli izin süreleri belirlenebilmektedir. Yıllık izin bir ücretli izin dönemi olduğu için işçinin ücretin izne ayrıldığı için herhangi bir kesinti yapılmaz.

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin süreniz, iş yerindeki kıdeminize göre hesaplanmaktadır. Şayet iş yerinde 1 ila 5 sene arasında bir hizmet süreniz var ise en az 20 gün yıllık izin hakkınız doğmaktadır. Bu süreleri yukarıda verdik.

Yıllık İznimi Ne Zaman Kullanabilirim?

İşverenlerin veya işçilerin en çok merak ettiği konuların başında yıllık izin nasıl kullandırılır veya yıllık izin nasıl kullanılır soruları gelmektedir. Zira bu konuda oldukça yaygın kafa karışıklıkları bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununa göre yıllık ücretli izin hakkı tek bir parça halinde kullandırılmalıdır. Ancak şayet işçi talep ederse, işverenin de uygun bulması durumunda bir bölümü en az 10 gün olmak üzere en fazla üçe bölünerek de kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Ancak bir parçasının en az 10 gün olarak kullandırılması önemlidir. Aksi durumda işçi talep etse bile işveren daha az sürelerde yıllık izin kullandırılmasını kabul etmemelidir.

Şayet çalışanlar yıllık ücretli izin hakkını il dışında bir yerde geçirmek isterlerse, talep edilmesi durumunda ve şehir dışına gideceğini belgelemesi şartı ile 2 güne kadar gidiş ve 2 güne kadar dönüş olmak üzere toplam 4 gün de yıllık izin hakkı daha kazanmaktadır. Ancak yol izni dediğimiz bu süre zarfında işveren, işçiye ödeme yapmak zorunda değildir. İşçi bu hakkını ücretsiz olarak kullanmak durumundadır.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Ödenir?

İş Kanununda yıllık izne çıkacak olan işçinin ücreti, işçi yıllık izne çıkmadan önce hesaplanmalı ve peşin ya da avans olarak tediye edilerek verilmelidir. Yıllık izin sürelerine denk gelen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de ödenmelidir. İş akdinin fesih edilmesi durumunda dahi hak edilmiş ancak henüz kullanılmamış yıllık izne ait ücretler saklıdır ve işçiye bu ücretler ödenmelidir.

Hafta Sonları Yıllık İzinden Sayılır Mı?

Yıllık ücretli izin hakkı konusunda en çok merak edilen konuların başında ise hafta sonlarının yıllık izin sürelerine dahil edilip edilemeyeceğidir. Bu konuda BURADA yer alan haberimizde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Resmi Tatiller ve Dini Bayramlar Yıllık İzinden Sayılır Mı?

Resmi tatil günler ve dini bayramlar yıllık izin süresinden düşürülmemektedir. Bu konu hakkında mevzuata ve daha detaylı bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Fazla Mesai ve Yıllık Ücretli İzin Hakkı

4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada işçi isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştı her saat karşılığı 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtildiğinden toplam 7,5 saat size serbest zaman iş saatleri içinde verilmelidir.

İş yerinde çalışırken askere gitmem halinde, askerlikte geçen sürem, yıllık izin hakkımda değerlendirmeye alınacak mıdır?

Askerlik sürenizce hizmet aktiniz askıda sayılacağından, bu süre yıllık izin hakkınızın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Yıllık İzin hakkımı kullanmadım. Bunun parasını alabilir miyim?

Yıllık izin işçilerin bedenen ve ruhen rahatlamaları için verilmiş bir haktır. Bazı durumlarda bu hakkınızı kullanmadan parasını talep edebilirsiniz. Nasıl mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yıllık ücretli iznimi kullanırken bir başka işte çalışabilir miyim?

Hayır. İşvereninizin yıllık izninizi kullandığınız süre içinde bir başka işte ücret karşılığı çalıştığınızı öğrenmesi halinde, yıllık izin için ödediği ücreti sizden geri talep edebilir.

Deniz İş Kanununa göre denizcilere ne kadar süre yıllık izin verilir?

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet aktine dayanarak en az altı ay çalışmış olan denizci yıllık ücretli izin hakkı kazanmaktadır. Yıllık ücretli izin süresi altı ay ile bir yıl arası çalışanlar için 15 günden az ve 1 seneden fazla çalışanlar için ise bir aydan az olamaz.

Gazetecilerin yıllık izin süreleri ne kadardır?

Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir.

Yıllık Ücretli İzin Kullandırmama, Eksik Kullandırma veya Yıllık İzin Ücreti Vermemenin Cezası

İş Kanunu yıllık izin hükümlerine uymayan işverenlere idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun 56. Maddesi gereğince yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 285 TL ve 57. Maddesine göre yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 285 TL ve 59. Maddesine göre iş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her işçi için 285 TL ve 60. Maddesine göre izin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 285 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca yıllık izin kullandırmama cezası hakkında daha detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Bunların yanında Anayasamızın Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı konulu 50. Maddesinde “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” Açıklaması ile çalışan işçinin izin hakkının aynı zamanda Anayasal bir hak olduğu tanımlanmıştır ve bu haktan vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir. Yargıtay tarafından verilen karara göre hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir izin kullandırılmayacağı açık ve kesin bir şekilde ifade edildiği takdirde İş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durumda haklı fesih yetkisi kazanır.


DİĞER YILLIK İZİN HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yıllık izin konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yıllık izin duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.