Kullanmadığım yıllık iznin parasını alabilir miyim?

Yıllık izin, bir işçinin veya çalışanın bir işveren tarafından her çalışma yılında (genellikle bir takvim yılı) belirli bir süre boyunca ücretli olarak izin kullanma hakkıdır. Çalışanların belirli bir çalışma süresinden sonra bedenen ve ruhen dinlenebilmeleri için yıllık izin süresi tanımlanmıştır. Bu süreyi kullanıp, kullanmamak bizim tercihimize bırakılmamış olup, İş Kanunu yıllık izin kullanmayı mecbur kılmıştır. Yıllık izin hakkı konusunda detaylı bilgiye BURADA yer alan haberimizde yer verdik.

Yıllık izin paraya çevrilir mi?

Bahsettiğimiz üzere yıllık izin kullanmak bir tercih hakkı olarak çalışanlara sunulmamıştır. İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi imzalanırken, yıllık izin kullanım hakkına aykırı bir madde yer alamaz. Bu durum İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.Ancak burada aykırı bir durum söz konusudur. İş sözleşmesinin çeşitli sebeplerden dolayı sona ermesi durumunda, işçinin kullanmadığı yıllık izin var ise, bu yıllık izin sürelerine ilişkin ücret sözleşmenin sona erdiği tarih üzerinden işçiye ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak devam eden iş sözleşmeleri bulunan işçiler yıllık izin ücretini maddi olarak kullanamazlar. Ancak iş sözleşmesi herhangi bir sebepten dolayı fesih olmuş ve kullanmadığı yıllık izni bulunan işçi bunu maddi olarak alır. Unutulmamalı ki yıllık izin kullanmaya hak kazanmak için en az bir sene çalışma sürenizin olması gerekmektedir.

NOT : Yıllık izinde zaman aşımı söz konusudur. Yani çalışanların iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, ödenmesi gereken yıllık izin ücreti için, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 senelik hak düşürücü süre bulunmaktadır.  İşçinin çalışırken kullanmadığı yıllık ücretli izin alacağında 5 yıllık zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin feshi tarihinde başlar. İzinlerin karşılığı olan ücretin de son ücret esas alınarak ödenmesi gerekir.

Devlet memurlarında kullanılmayan yıllık izinlerin akıbeti

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan devlet memurlarının yıllık izin prosedürleri ise özel sektör çalışanlarına göre daha farklıdır.

“Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Kamu çalışanlarında görevlilerin içerisinde bulundukları yıl ve geçmiş yıllara ait ücretli izinler yanar. Örneğin bu sene sadece geçen senenin yıllık izinlerini kullanabilirsiniz ve ondan önceki senenin yıllık izinleri ise artık kullanılamaz. Devlet memurlarında durum bu şekildedir.

Bu yazımızda yıllık izin paraya dönüştürülür mü ile yıllık izni paraya çevirme konularında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER YILLIK İZİN HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yıllık izin konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yıllık izin duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.