Yerli Malı Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’e varan fiyat indirimi sağlayan Yerli Malı Belgesi nedir, ne işe yaramaktadır bir önceki yazımızda tüm detayları ile anlattık. İlgili yazıya BURADAN ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda yerli malı belgesi nasıl alınır, yerli malı belgesi almak için gereken şartlar nelerdir anlatacağız.

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
 • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.

Sanayi ürünlerinin üretiminde yerli malı belgesi alma şartları nelerdir?

Sanayi ürünleri üreten firmanın kullandıkları hammadde, imalat için kullanılan malzemelerin en az %51’inin Türkiye de üretilmiş olması gerekir. Üretim aşamasının işçilik ve üretim için önemli kısımların Türkiye de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Üretim yapan ticari şirket yahut işletmenin sanayi sicil belgesi sahibi olması ve sanayi sicil belgesinde belirtilen üretim konusu üzerinde üretim yapması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan sanayi kurumlarına yerli malı belgesi dahil oldukları oda tarafından düzenlenerek verilir.

Tarım ürünleri ve hayvansal malzemelerin üretiminde yerli malı belgesi alma şartları nelerdir?

Üretimin Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığına bağlı İşletme kayıt ve onay belgesi sahibi işletmeciler tarafından yapılaması gerekir. İlgili gıda ve hayvansal ürünün üretim eyleminin tamamının yahut büyük bir çoğunluğunun Türkiye de gerçekleştirilmesi gerekir. Üretici ve çiftçilerin gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının ilgili kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekir. Yerli malı belgesi ilgili oda yahut borsa tarafından çiftçi ve üreticiye verilir.

Maden ürünleri üretiminde yerli malı belgesi alma şartları nelerdir?

Maden üretimini gerçekleştiren ve sanayi, gıda, hayvansal kökenli ürün üretmeyen üreticiler maden başlığı altında ki şartları taşıyarak yerli malı belgesi alabilirler. İlgili ürünün tamamen Türkiye de üretilmesi veya üretim faaliyeti için en önemli işletmesel kısımların Türkiye de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Madencilik ruhsatı sayesinde ürünlerin Türkiye de çıkarılıp çıkarılmadığı yahut işlenme derecesi kontrol edilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.
 2. Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
 3. Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname,
 4. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
 5. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
 6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 1. Sanayi Sicil Belgesi sureti
 2. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 3. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 4. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
 5. Maden Ruhsatı sureti
 6. Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

Başvuru yapıldıktan sonra üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. Yerli Malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol işlemlerinden sonra Oda tarafından http://ymb.tobb.org.tr adresinden web uygulamasına girilerek Yerli Malı belgesi formu elektronik ortamda doldurulur ve 10 iş günü içerisinde onaylanır.

Belge ücreti 100 TL’dir. Eksperin Oda tarafından tayin ücreti 160 TL’dir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi İndirmek İçin TIKLAYIN


DİĞER YERLİ MALI BELGESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yerli malı belgesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yerli malı belgesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.