Yatay Geçiş Nedir? Ne Demektir?

Yatay geçiş, üniversite sınav sonuçlarına göre bir kuruma yerleştirildikten belli bir süre sonunda, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş hakkı tanınan bir uygulamadır. Yatay geçiş; kurum içi veya kurum dışı olmak üzere iki türdür. Bu yazımızda yatay geçiş nasıl yapılır, yatay geçiş yapma şartları nelerdir gibi yatay geçiş hakkında tüm merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Yatay Geçiş Yapma Şartları Nelerdir?

Yatay geçiş yapmak için adayların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Tüm bu şartları maddeler halinde aşağıda inceledik. • Puan Türü : Öğrencinin öğrenimine devam ettiği bölümdeki puan türü ile geçiş yapmak istediği bölümdeki puan türü farklı ise, sınava girmiş olduğu sene geçiş yapacağını bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekmektedir. (Yani örneğin TM1’den MF4 puan türüne sahip bir bölüme geçiş yapacaksa, sınava girdiği sene MF4 puanının hesaplanmış olması gerekir.)
 • Not Ortalaması : Yatay geçiş için aranan şartlar arasında not ortalaması da bulunmaktadır. Her üniversite başvuru şartları için not ortalamasını kendisi belirler. Ancak bu not ortalaması genel itibariyle yüksek tutulmakta ve 4.00 üzerinden 3.00 ve 3.50 arasında değişmektedir. Yatay geçiş için kontenjanlar sınırlıdır. Bu sebepten dolayı yüksek not ortalaması yatay geçiş yapabilmenizi kolaylaştırmaktadır.
 • Geçiş Zamanı : Öğrenciler 1. Öğretim yılını tamamlamadan yatay geçiş yapamazlar. Hazırlık birinci öğretim yılından sayılmamaktadır. Bu şartın konulmasının nedeni : öğrencilerin not ortalamasının ilk sene dolmadan hesaplanamamasıdır. Ayrıca ön lisans programlarında ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarında ise ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.
 • Başvuru Zamanı : Yatay geçiş genel itibariyle yaz aylarında gerçekleştirilmektedir. Her üniversitenin yatay geçiş tarihleri farklılık gösterir ve bu tarihler yükseköğretim kurumlarının web adreslerinde yayınlanır.
 • Başvuru Sayısı : Bir öğrenci yatay geçiş için 2 kez başvuru yapabilmektedir. Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilmiş olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda da başvuru yapabilir. Bu kararlar tamamen üniversiteye kalmıştır. Bu sebepten dolayı yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartları detaylı olarak incelenmelidir.
 • Öğrenci Sayısı : Bir bölüme yatay geçiş ile kaç öğrenci alınacağı genel itibariyle ilgili bölümün kontenjanı ile alakalı bir husustur. Bu oran genel itibariyle %5 ile %10 arasında değişse de, karar tamamen ilgili yükseköğretim kurumuna bağlıdır. YÖK ya da başka herhangi bir kurum üniversite adına karar vermemektedir.
 • Özel Durumlar : Kayıt dondurma işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin yatay geçiş hakkı kaybolmamaktadır. Ancak disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.

Yatay geçiş için başvuru şartları ve yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken esas alınacak kriterler üniversitelerin senatoları tarafından belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı yatay geçiş yapmak isteyen adaylar geçiş yapmak istedikleri üniversitenin yatay geçiş için yayınlamış oldukları duyurulara muhakkak göz gezdirmelidir.

Yatay Geçiş Türleri, Çeşitleri Nelerdir?

Kurumlar arası ve kurum içi olmak üzere yatay geçiş kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bu ikisi hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında verilmiştir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir, Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası yatay geçiş öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeyde bulunan bir programa geçiş yapması anlamını taşımaktadır. Örneğin öğrenci Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümünden, Ege Üniversite Matematik bölümüne geçiş yaparsa bu kurumlar arası yatay geçiş olur.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapma Şartları Nelerdir?

 • Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerin genel not ortalamasının yüzlük sistemde en az 60 olması gerekmektedir.
 • Şayet başvuru yapmak isteyen aday not ortalamasını sağlamıyorsa ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma puanının taban puanına eşit veya daha yüksek ise bu adaylar da kurumlar arası yatay geçiş yapabilirler.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak olan adaylar;

Geçiş yapmak istedikleri kurum tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavında başarı sağlamaları veya ulusal , uluslararası geçerliliği bulunmakta olan dil sınavlarından ( TOEFL, IELTS gibi ) geçiş yapacakları kurumun belirlemiş olduğu başarı düzeyinde bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Hangi Kurumlar Arasında Yatay Geçiş Yapılır?

1. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programlarından Normal Öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu durumda öğrencinin not ortalamasının yüzlük sistemde en az 80 olması gerekmektedir ya da öğrencinin kayıt olduğu sene merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o seneki taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir.

2. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

3. Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından Açık veya Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Geçilen programın ücretinin yatırılması gerekmektedir.

4. İkinci Öğretim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu durumda yatay geçiş yapmak için başarı bakımından sınıfınızın yüzde 10’luk dilimine girmeniz gerekmektedir.

5. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Bir Programdan Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Programa Yatay Geçiş Yapılabilir.

Öğrencinin genel not ortalaması ya da merkezi yerleştirmede aldığı puanın yanında yetenek sınavlarından da başarı ile ayrılması gerekmektedir. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

6. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi ile Diğer Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. Bu başvurular, kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

7. Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları ile Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

 • Üniversite senatoları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlemektedirler. Bu hususta yapılacak yatay geçiş için başvuru şartları her sene YÖK’ün İnternet adresi üzerinde belirtilmektedir.
 • Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi gerekir.
 • Öğrenci Türkiye’de YGS ya da LYS’ye girmemişse, aşağıdaki belgeler de yatay geçiş başvurularında kabul edilmektedir:

* SAT 1 (Minimum 1000 puan)
* ACT (Minimum 21 puan)
* Abitur
* Fransız Bakaloryası
* GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
* Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
* Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir, Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş kurum içinde de yapılabilir. Öğrenciler kayıtlı bulundukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında belirli şartları sağlamaları durumunda da yatay geçiş yapabilmektedir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapma Şartları Nelerdir?

 • Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı programlarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilir.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma program için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yetenek sınavı şartı aranan bölümlerde, diğer başvuru şartlarının yanında yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.
 • Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş olurlar.

Yatay geçiş tarihleri, ne zaman yapılır?

Yatay geçiş genel itibariyle yaz döneminde gerçekleştirilmektedir. Ancak her üniversite yatay geçiş için kendi tarihlerini belirler. Bu sebepten dolayı yatay geçiş yapılmak istenen üniversitenin sitesinde yer alan yatay geçiş duyurularını takip etmeniz gerekmektedir.

Bununla beraber yatay geçiş nasıl yapılır hakkında yayınlanmış olan videoyu da izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu yazımızda yatay geçiş nasıl olunur, yatay geçiş hakkı nasıl kullanılır, yatay geçiş hangi şartlarda yapılır, kimler yatay geçiş yapabilir,  yatay geçiş nasıl yapılıyor gibi yatay geçiş hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER YATAY GEÇİŞ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yatay geçiş konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yatay geçiş duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.