Yargıtay Başkanlığı yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 10 sözleşmeli programcı alımı ve 10 sözleşmeli çözümleyici alımı olmak üzere 20 personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 19 Haziran 2017 ile 23 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Yargıtay sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru tarihleri, başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS B grubu); 2016 KPSSP3 puan türü (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 10 sözleşmeli programcı ve 10 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.1)Programlama dilini bildiğini belgelemek; (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi)).

2)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

UNVANI
(Pozisyon)
PUAN
TÜRÜ
KİŞİ SAYISIA- ÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCE
DÜZEYİ
BRÜT
ÜCRETLER
(Ek ödeme
dahil
01/01/2017)
PROGRAMCIP310Yükseköğretim Kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden
lisans düzeyinde mezun olmak.
A-B
C
D
0-1 yıl arası
Hizmet
4.222,197 TL
4.057,139 TL
3.974,646 TL
ÇÖZÜMLEYCİP3101) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar
Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol
Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik Bilgisayar,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak.
2) Biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.
3) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM’de
programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim
personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510
sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı)
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
A-B
C
D
0-1 yıl arası
hizmet
4.292,881 TL
4.139,656 TL
4.057,139 TL

 

Diğer Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak, ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgisi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
  • Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

İsteklilerin; 19/06/2017 – 23/06/2017 tarihleri arasında(mesai bitimine kadar) www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri, Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 416 0281 – 416 00 87) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sonuçları

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 KPSSP3 (70 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz İnternet sitesinde (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacaktır. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Maaş

İlanda belirtilen ücret tutarına brüt 912,54 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

Bilgisayar Mühendislerinin brüt sözleşme ücretlerine (3 üncü maddeye göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere) mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin %20 si oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 3 üncü maddeye göre hesaplanacak miktarın altında kalması halinde 3 üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.) Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 2 nci maddeye göre ödeme yapılmaz.)

Bu yazımızda Yargıtay Başkanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Yargıtay tarafından yayınlanan bütün ilanlara Yargıtay İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.