Yargıtay Başkanlığı yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 19 Haziran 2017 ile 23 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Yargıtay sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru tarihleri, başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2017

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 • Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Özel Başvuru Şartları

1- JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi 3 kat)

a) JEE mimarisi ile en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübeli olmak.

c) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) UML konusunda bilgili olmak.

f) Daha önce ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

g) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.

h) Veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Web Servisleri hakkında tecrübeye sahip olmak.

j) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Versiyonlama araçları (SVN, CVS, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

l) Eclipse veya RAD uygulama geliştirme platformunda tecrübeye sahip olmak.

m) Java Swing ile uygulama geliştirmiş olmak.

n) İyi seviyede İngilizce bilmek.

o) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.

p) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

2- JAVA YAZILIM UZMANI (4 kişi 2 kat )

a) JEE mimarisi ile en az üç yıl çalışmış olmak.

b) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübeli olmak.

c) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgili olmak.

d) UML konusunda bilgili olmak.

e) Daha önce ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

f) İleri derecede SQL, tercihen PL/SQL bilmek.

g) Versiyonlama araçları (SVN, CVS, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Eclipse veya RAD uygulama geliştirme platformunda tecrübeye sahip olmak.

i) Java Swing ile uygulama geliştirmiş olmak.

j) İyi seviyede İngilizce bilmek.

k) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.

l) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi
olmak.

m) Tercihen PRIMEFACES araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

n) Tercihen Web Servisleri hakkında bilgiye sahip olmak.

3- AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi 3 kat)

Sanallaştırma sistemi, Antivirüs, Antispam, Firewall, SSL, VPN, IDS ve IPS, İçerik filtreleme yazılımı gibi sistem ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 2000 aktif kullanıcıya sahip Active Directory ortamında ağ ve sistem güvenliği uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCP dump, Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Merkezi log yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri, performans artırımı, güvenliği, log inceleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak

Yargıtay Bilişim Personeli Alımı Başvurusu Tarihi, Saati ve Yeri

Başkanlığımızın www.yargitay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 19/06/2017 tarihinden en geç 23/06/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
 • KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 • Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
 • Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
 • Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
 • Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
 • Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).
 • Öz Geçmiş ( Detaylı)

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70 ile yabancı dil puanının yüzde 30’nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı kadar aday, sözlüye çağrılacaktır. Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Tarihi Yeri ve Saati

Sözlü, sınavın yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 6 dır. Sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Başarılı olan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak ve soruşturma sonuçları olumlu olan adayların atamaları yapılacak olup, göreve başlama tarihleri ve göreve başlamak üzere istenilen belgeler ayrıca duyurulacaktır.

Maaş

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan(Ocak Temmuz 2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.687,24 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

JAVA YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ) 3 katına kadar 14.061,73 TL.

JAVA YAZILIM UZMANI (4 KİŞİ 2 katına kadar 9.374,485 TL.

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ) 3 katına kadar 14.061,73 TL

Bu yazımızda Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara da Yargıtay Başkanlığı iş ilanları ve iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.