Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilan kapsamında elektrikçi alımı yapacaktır. Adayların eski hükümlü yani sabıkalı olmaları gerekmektedir. Adaylar ilana 4 Mart ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alımı İlanı 2019

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olmak,
 • Engelliler için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (en az % 40 oranında) bulunması,
 • Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
TEŞKİLATIİLİKADROSUENGELLİESKİ HÜKÜMLÜ
MERKEZANKARAELEKTRİKÇİ1 KİŞİ1 KİŞİ

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Yerleştirme ve Sonuçların Duyurulması

Türkiye İş Kurumu tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır. Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

Sözlü Sınav İçin Müracaat Edenlerden İstenen Belgeler

 • 2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Diploma aslı veya fotokopisi,
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için),
 • Eski Hükümlü Belgesi (Eski hükümlüler için),
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeleri.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA

0 (312) 415 51 03

0 (312) 415 54 61

Bu yazımızda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan işçi alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan diğer ilanlara VGM iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.