Vakıfbank, ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından bir tanesidir. Geçtiğimiz sene büyüme hedeflerinin bir hayli gerisinde kalan Vakıfbank, 2017 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirmek konusunda kararlı. Bu doğrultuda yeni şubeler açacak ve açacağı yeni şubeler ile eleman ihtiyacı olan şubelere çok sayıda personel alımı yapacak. Sınavsız yada sınavla yapılacak olan bu personel alımlarına bu konudan ulaşabileceksiniz.

Vakıfbank Personel Alımı 2017

Vakıfbank, 2017 yılı personel alımları için başlangıcı yaptı. Yayınlamış oldukları ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıklayan Vakıfbank, bu personel alımı için sınav açacaktır. Vakıfbank sınavı için başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmiştir. İlana dair diğer detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.Vakıfbank çalışanları işlerine memur, uzman yada müfettiş yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Daha sonra sırasıyla memur, yetkili yardımcısı, yetkili, üst yetkili, müdür yardımcısı, müdür, başkan, genel müdür yardımcısı ve genel müdür pozisyonlarına terfi ederler. Bu ilanda Vakıfbank çok sayıda müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyor. İlana başvurmak için gereken şartlar aşağıdadır.

Vakıfbank Personel Alımı Başvuru Şartları 2017

Sınava başvurmak isteyen adayların;

 • T.C. vatandaşı olmaları,
 • Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,
 • Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,
 • En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi (İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,
 • Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümleri ile,
 • İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Mekatronik, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibariyle mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencileri olmaları,
 • Adayların 28.02.1988 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,
 • Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)
 • Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Daha önce yapılmış olan Bankamız Sözlü Sınavları’ndan herhangi birinden elenmemiş olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez.),*
 • Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,*
 • gerekmektedir.

*Önemli NOT: Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer sözlü sınavlarından elenmiş adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Vakıfbank Personel Alımı İş Başvurusu Formu 2017

Vakıfbank iş başvurusu online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru formuna ve nasıl başvuru yapacağınıza aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Adayların, Bankamızın adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nu online erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimizden 80 TL sınav giriş ücretini yatırmaları; daha sonra formu doldurmaları, resim yüklemeleri (resim son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır); formun çıktısını alarak imzalamaları, ayrıca Yüksek Lisans Yapmış Olma zorunluluğu bulunan adaylarımızın Yüksek Lisans Bitirme Belgesi Fotokopisi ile birlikte ve 2 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (80 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir.

Vakıfbank İş Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

Evraklar, şahsen, elden veya posta yoluyla “T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh. Çayır Çimen Sk. No:7 Kat: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul” adresine gönderilecektir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle tarafımıza geç ulaşan belgeler dolayısıyla Sınav Başvurusu kabul edilmeyecektir.

28.02.2016 (Pazar) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 80 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 28.12.2015 Pazartesi günü saat: 10.00’dan 15.01.2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 2 nüsha dekont alınacaktır. EFT kabul edilmeyecektir.

Para yatırıldıktan sonra, sisteme yapılacak başvuru için, sistem 15.01.2016 cuma günü 24:00’a kadar açık olacaktır. Adayların posta evrakı en geç 20.01.2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.
Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.

Vakıfbank Sınavı Tarihi ve Yerleri

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi’nce 28.02.2016 (Pazar) günü, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.02.2016 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesini” yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

Vakıfbank İş Başvurusu Yapan Adaylardan İstenilecek Belgeler

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu haricinde Yüksek Lisans Yapmış olma şartı bulunan adayların Yüksek Lisans Diploma Fotokopileri ile birlikte göndermeleri, 2 adet Fotoğraflı Başvuru Formu ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Yüksek Lisans Yapma Şartı bulunan adaylarımızdan) haricinde belge ya da evrak talep edilmeyecek olup adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin (T.C. Vatandaşlık No., mezuniyet durumu vb.) doğruluğu Bankamızca teyit edilecektir.
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesinde;

– Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans Bitirme Belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK’ten onaylı denklik belgesinin fotokopisi,

– Askerlik terhis veya tecil belgesi ve ikametgâh ilmühaberinin aslı ya da fotokopileri,

– 2 adet vesikalık fotoğraf ve Adli Sicil Kaydı,

talep edilecektir.

Vakıfbank personel alımı, eleman alımı ve memur alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgileri vermeye çalıştık. Konu hakkındaki soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.