Her geçen gün yükselen yoğun iş temposu, erken yaşta hayata atılma zorunluluğu, geçim sıkıntıları sebebiyle çalışmak zorunda olmak, maddi zorluklar, seyahat yada mevcut bir işiniz olması sebebiyle eğitimine devam edemeyen, bir üniversite bitiremeyen bir çok vatandaşımız mevcut. Bu gibi kişiler için ve aynı zamanda ön lisans eğitimini tamamlayıp , lisans eğitimini de almak isteyenler için harika bir sistem olan uzaktan eğitimi; yanlışları, doğruları, nasıl başvuru yapılacağı, fiyatları gibi tüm yönleri ve detaylarıyla bu yazımızda ele almaya çalışacağız.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim (E-Öğrenim ya da E-Learning ) en basit anlamıyla günün getirmiş olduğu iletişim teknolojilerini kullanarak zaman ve mekandan bağımsız olarak kişilerin eğitim almalarının sağlanmasıdır. Uzaktan eğitim ile yaşadıkları yerde eğitim olanaklarından çeşitli sebeplerden dolayı faydalanamayanlara istedikleri eğitimi almaları sağlanır.Uzaktan Eğitimin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

– Uzaktan eğitim zaman bağımsızdır. Bir birey, kendisine en uygun zamanı tercih ederek eğitimine istediği an devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için size tanınan zaman aralığı nasıl kullanacağınız bu eğitim sisteminde tamamen size kalmıştır.

Uzaktan eğitim aynı zamanda da mekandan bağımsızdır.  Yani ikamet ettikleri yerlerde eğitim olanakları yetersiz olan ya da maddi sıkıntılarla eğitimlerine devam edemeyen bireyler herhangi bir yer değiştirmeye gerek duymadan, istedikleri kalitede eğitim alabilmektedirler. Bu sayede eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi olan “eğitimde fırsat eşitliği” de tamamiyle sağlanmış olur.

Uzaktan  eğitim ile öğrenci dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının farkında olduğu ve dersleri istediği zaman kendi ayırdığı süre kadar ve kendisinin belirlediği aralıklarla aldığı için öğrencilerin daha sorumlu davranmaları da sağlanmış olur. Uzaktan eğitimde insiyatif öğrencinin elinde bulunmaktadır.

– Uzaktan eğitimi bireysel olarak alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitimde aynı zamanda dersleri alan öğrencilerle, dersten sorumlu öğretim üyeleri ile bilgi ve teknolojinin verdiği imkanlar arasında bulunan e-mail, forum, sohbet gibi  olanaklar kullanılarak ortak projelerde görev almak ve bilgi alışverişinde bulunmak mümkündür.

uzantan eğitim ücretleri, uzaktan eğitim nedir formasyon

Kısaca E-Öğrenim ya da E-Learning olarak da adlandırılan uzaktan eğitim bazı durumlarda örgün öğretime bir alternatif eğitim modeli olarak düşünülse de aslında destekleyici bir unsur konumunda bulunmaktadır. Kuşkusuz ileride teknolojik gelişmelerin daha da artmasıyla uzaktan eğitim ve türevi eğitim modelleri geliştirilerek eğitim sisteminde ifade ettiği önem daha da artacaktır.

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı da her geçen dönemde önemli artış göstermektedir.  Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda mevcut hayatında düzenini korumak isteyen ya da bulunduğu şehir dışında başka bir üniversite yüksek lisans eğitimi alacak maddiyatı bulunmayanlar için önemli bir alternatif eğitim modeli haline gelen uzaktan eğitim teknolojik gelişmelerle beraber örgün öğrenim ile yarışabilecek seviyeye gelmiş olup, bunun farkında olan eğitim kurumları da mevcut programlarını uzaktan eğitim modeline uygun olarak düzenleme yoluna gitmişlerdir.

 Uzaktan Eğitimde Dersin İşleyişi Nasıldır?

Uzaktan eğitimde uygulanan yöntemler dersin içeriğine ve hedef kitlelere göre değişiklik göstermektedir. Bu  sebepten dolayı uygulanmakta olan bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygunken diğer bir ders için başka bir yöntem uygun olabilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarında derslerin işleyiş biçimi açık öğretim sistemine oldukça  benzemektedir. Alacağınız dersleri online ortamda takip ederek öğreniminize devam edersiniz. Sınavlar ise çoğu zaman klasik yani yazılı olarak yapılsa da bazen test olarak da uygulanabilmektedir. Sınav zamanlarında önceden açıklanan tarihlerde açık öğretim programlarında da olduğu gibi program öğrencileri bir araya gelerek salon ve sınıflarda sınava tabi tutulurlar.

uzaktan eğitim nediir nasıl başvurulur

Uzaktan eğitim bazen senkron bazen ise asenkron olabilmektedir. Senkron eğitimlerde daha önceden belirlenmiş gün ve saatte öğrenciler ve dersin öğretmeni bilgisayar başında bulunur ve sanal bir sınıf oluştururlar. Bu sınıfta öğrenciler öğretmene soru sorabildiği gibi aynı zamanda uzaktan eğitimde bazen yokluğu hissedilen sosyal etkileşim de ortadan kaldırılmış olur. Bu derslerde eğitim zamanı bağımsız olmamasına rağmen, yine önceden belirttiğimiz gibi mekan bağımsızdır. Öğrenciler şehrin, ülkenin ya da dünyanın farklı yerlerinden online olarak bir sınıf ortamı oluştururlar. Asenkron eğitim modeli ise hem zaman hemde mekandan bağımsız olarak işler. Size açık olan dersleri istediğiniz zaman girip takip edebilir, yarım bırakmanız durumunda bir dahaki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilir ya da online olan hocalara sorular yöneltebilirsiniz. Şayet soru yönelttiğiniz hocalar online değilse, online oldukları zaman cevaplayabilmektedirler.

Uzaktan eğitim programları sınavlar haricinde de bazı durumlarda yüz yüze işlenebilmektedir. Eğer başvurmuş olduğunuz uzaktan eğitim programı bazı durumlarda bir arada eğitim görmenizi gerektiriyorsa klasik yöntemlerle de eğitim sürdürebilir.

Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?

Sınavlar çoğu zaman belirli gün ve saatte klasik sınav yöntemiyle bir araya gelinerek yapılmaktadır. Ara sınavlarda ise genellikle online uygulamalar tercih edilmektedir. Ancak final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler ağır basmaktadır.

Uzaktan Eğitim Programlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Uzaktan eğitim programlarına aynı diğer lisans ve yüksek lisans programlarına başvuru yapıldığı şekilde yapılmaktadır. Yüksek Lisans programlarından uzaktan eğitim almak için ALES veya GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Önlisans, lisans ya da yüksek lisansa yönelik uzaktan eğitim alabilmek için örgün eğitimde kayıtlı şartların aynısı aranmaktadır. Yani ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara girerek, yeterli taban puanı almak zorundasınız. Bu durum haricinde şayet lisans eğitiminiz devam ediyor ise ya da lisans diplomanızı almış iseniz ve ikinci üniversite olarak uzaktan eğitim programlarından sınavsız olarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca uzaktan eğitim bölümlerinden örgün öğrenime de geçebilme şansınız bulunmaktadır.

Uzaktan öğretim programlarında derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve öğrenciler bu derslerin %70 ine katılmak zorundadır. Bu şartı sağlamayan öğrenci o dersten kalmış sayılır ve final yada bütünleme sınavlarına giremez. Bazı üniversitelerde ise böyle bir mecburiyet bulunmamaktadır. Bu yüzden ilgili üniversitenin uzaktan eğitim hakkında detaylarına iyice bakarak tercih yapmanız daha doğru bir seçim olacaktır.

Normal (Örgün) Eğitim İle Uzaktan Eğitim Arasında Farklar Nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan eğitim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

 Alınan Diplomada Örgün Öğretime Göre Herhangi Bir Fark Var Mıdır?

Bazı üniversitelerin bazı programları uzaktan eğitimden mezun olmuş kişilere diplomanın üzerinde bulunan “uzaktan eğitim” ibaresi basarak sunmaktadır. Bazı üniversiteler ise diğer örgün öğrenim öğrencileri ile aynı diplomayı vermektedirler. Bunu fakülte sekreterliğini arayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Güncel Uzaktan Eğitim Ücretleri

Uzaktan eğitim program ücretleri üniversite ve başvurulan programa göre değişiklik göstermektedir. Örnek teşkil etmesi açısından tezsiz yüksek lisans programlarının ücretlerine bakabilirsiniz. ( 2017-2018 öğretim dönemi )

 • Beykoz Lojistik Meslek Yüsekokulu : 10.000 TL
 • Fatih Üniversitesi : 6.750 TL
 • Kapadokya Meslek Yüsekokulu : 3.750 TL
 • Maltepe Üniversitesi : 9.980 TL
 • Mevlana Üniversitesi :  5.000 TL
 • Okan Üniversitesi : 6.750 TL
 • Plato Meslek Yüksekokulu : 5.417 ( %50 burs ile )
 • Selahattin Eyyübi Üniversitesi : 4.000 TL
 • Zirve Üniversitesi : 4.000 TL
 • İstanbul Üniversitesi : 325 TL ile 1080 Tl arası değişen fiyatlar.
 • Anadolu Ünv. e-MBA: 12.600 USD –
 • Anadolu Ünv. Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama): 4.950 TL –
 • Anadolu Ünv. Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öüretmenliği: 175 TL Kredi Ücreti
 • Bilgi Ünv. e-MBA: 14.934 TL (Türkçe), 19.270 TL (İngilizce) –
 • Bahçeşehir Ünv. e-MBA: 20.000 TL –
 • Sakarya Ünv. e-MBA: 4.500 TL –
 • Sakarya Ünv. e-Bilişim Teknolojileri: 4.500 TL –
 • Sakarya Ünv. e-Mühendislik Yönetimi: 4.500 TL –
 • Atılım Ünv. e-MBA: 4.800 USD –
 • Gazi Ünv. Bilişim Sistemleri: 6.000 TL –
 • ODTÜ Enformatik Online: –
 • Mersin Ünv e-MBA: 4860 TL –
 • Beykent Ünv. e-MBA: 6.270 TL –
 • Ahmet Yesevi Ünv. Tüm Uzaktan Eğitim Programları: 4212 TL –
 • Işık Üniversitesi e-MBA: 6.500 TL-
 • İstanbul Aydın Üniversitesi -e-MBA: –

Uzaktan Eğitimin Avantajları

 • Artan eğitim fırsatları (Geçmişte çalışıyor olmak, öğrenim görmek istenen yerin uzaklığı ve benzeri sebeplerden dolayı yaşanan zorluklar günümüzde teknolojiden yararlanılarak sunulan uzaktan eğitim modeliyle aşılıyor.)
 • Farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken eğitimin zamanında verilmesi
 • Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim
 • Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik
 • Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış
 • Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik
 • Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
 • Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler Hangileridir?

4 yıllık ve 2 yıllık uzaktan eğitim veren üniversiteler ve ilgili bölümler aşağıdaki gibidir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme (Uzaktan Öğretim)
 • Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme (Uzaktan Öğretim)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • İletişim Fakültesi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • İktisat Fakültesi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
 • İktisat (Uzaktan Öğretim)
 • İşletme (Uzaktan Öğretim)
 • Maliye (Uzaktan Öğretim)
 • İletişim Fakültesi
 • Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
 • Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
 • Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • İletişim Fakültesi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat (Uzaktan Öğretim)
 • İşletme (Uzaktan Öğretim)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
 • İktisat (Uzaktan Öğretim)
 • Maliye (Uzaktan Öğretim)
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim)
 • İşletme Fakültesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)

 • Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi
 • Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)

2 YILLIK UZAKTAN EĞİTİM BÖLÜMLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

 • Adana Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ADANA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 • Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Elektrik (Uzaktan Öğretim)
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
 • Mekatronik (Uzaktan Öğretim)
 • Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Yaşlı Bakımı (Uzaktan Öğretim)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Adalet (Uzaktan Öğretim)
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
 • Beypazarı Meslek Yüksekokulu
 • Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
 • Elmadağ Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

 • Atılım Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

 • Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ANTALYA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

 • Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 • Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (DİYARBAKIR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

 • Tunca Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

 • Refahiye Meslek Yüksekokulu
 • Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ESKİŞEHİR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)

 • Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
 • Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)

FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Adalet (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

 • Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
 • Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
 • Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
 • Pazarlama (Uzaktan Öğretim)
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim)

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu)
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

 • İzmir Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

 • Kahramanmaraş Meslek Y.O.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
 • Eskipazar Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Safranbolu Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (KAYSERİ)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Keskin Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektrik (Uzaktan Öğretim)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 • Kocaeli Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (KONYA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (%50 Burslu)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

 • Malatya Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)

 • Ahmetli Meslek Yüksekokulu
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Salihli Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Soma Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Turgutlu Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (MARDİN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (%50 Burslu)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 • Mersin Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
 • Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim)
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (MERSİN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 • Muğla Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)

 • Kapadokya Meslek Yüksekokulu
 • Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 • Adapazarı Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Mekatronik (Uzaktan Öğretim)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

 • Samsun Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (MEB Uzaktan Öğretim)
 • Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
 • Alaçam Meslek Yüksekokulu
 • Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (SAMSUN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (TRABZON)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: DIŞ ÜLKELER

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-AZAKİSTAN)

 • Türkistan Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

 • Adana Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (MEB Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ADANA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 • Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Elektrik (Uzaktan Öğretim)
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
 • Mekatronik (Uzaktan Öğretim)
 • Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Yaşlı Bakımı (Uzaktan Öğretim)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Adalet (Uzaktan Öğretim)
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
 • Beypazarı Meslek Yüksekokulu
 • Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
 • Elmadağ Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

 • Atılım Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

 • Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ANTALYA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

 • Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 • Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (DİYARBAKIR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

 • Tunca Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

 • Refahiye Meslek Yüksekokulu
 • Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (ESKİŞEHİR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)

 • Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
 • Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)

FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Adalet (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

 • Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
 • Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
 • Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
 • Pazarlama (Uzaktan Öğretim)
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim)

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
 • Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu)
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu)
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

 • İzmir Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

 • Kahramanmaraş Meslek Y.O.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
 • Eskipazar Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Safranbolu Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (KAYSERİ)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Keskin Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektrik (Uzaktan Öğretim)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 • Kocaeli Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

 • Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (KONYA)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (%50 Burslu)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

 • Malatya Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)

 • Ahmetli Meslek Yüksekokulu
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
 • Salihli Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Soma Meslek Yüksekokulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Turgutlu Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (MARDİN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (%50 Burslu)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 • Mersin Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
 • Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim)
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (MERSİN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (Tam Burslu)
 • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 • Muğla Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)

 • Kapadokya Meslek Yüksekokulu
 • Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
 • Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 • Adapazarı Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
 • Mekatronik (Uzaktan Öğretim)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

 • Samsun Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
 • Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
 • Alaçam Meslek Yüksekokulu
 • Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (SAMSUN)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu)
 • Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (TRABZON)

 • Plato Meslek Yüksekokulu
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu)
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: DIŞ ÜLKELER

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-AZAKİSTAN)

Türkistan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

e-MBA Programı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yönetim ve Organizasyon

Eğitim Yönetimi

Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

E-Konaklama

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği

e-MBA Programı

Atılım Üniversitesi

e-MBA Programı
Bahçeşehir Üniversitesi

e-MBA Programı (İnternet Üzerinden İşletme Yüksek Lisans Programı)

Beykent Üniversitesi

e-MBA Programı

Fatih Üniversitesi

e-MBA Programı

Gazi Üniversitesi

Bilişim Sistemleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi

e-MBA Programı(İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Maltepe Üniversitesi

e-MBA Programı (e-İşletme Yüksek Lisans)

ODTÜ

Enformatik Online-Yüksek Lisans Prgramı

Informatics Online

Sakarya Üniversitesi

e-Bilişim Teknolojileri

e-Mühendislik Yönetimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

e-MBA Programı

Işık Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

e-MBA

İstanbul Aydın Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

e-MBA

Bu yazımızda uzaktan eğitim nedir, uzaktan eğitim ücretleri, uzaktan eğitime nasıl başvurulur, uzaktan eğitim bölümleri, uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri, uzaktan eğitim programları, formasyon, uzaktan eğitim uzmanları, uzaktan eğitim canlı dersler, bilge adam gibi uzaktan eğitim uzmanları tarafından hazırlanan soru ve cevapları şeklinde vermeye çalıştık. Konu hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER UZAKTAN EĞİTİM HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzaktan eğitim konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan uzaktan eğitim duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.