Maddiyat, ailevi sebepler, askerlik, sağlıksal sorunlar yada başka herhangi bir haklı sebepten dolayı üniversite öğrenimine devam edemeyecek durumda olan kişiler için üniversiteler kayıt dondurma olanağı sunarak, bu kişilerin belirli bir süre sonunda öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilme hakkı sunmaktadırlar. Yani haklı bir sebepten dolayı üniversite eğitiminize devam edemeyecek durumdaysanız kaydınızı sildirmenize gerek bulunmamakta, bunun yerine kayıt doldurma işlemlerini gerçekleştirerek daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Üniversite kayıt dondurma işlemleri öğrencilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Şahıs yükseköğretim kurumuna mazeretini bildirip, gerekli belgeleri ve evrak işlemlerini tamamlamasının ardından belirli sürelerce kaydını dondurabilmektedirler. Kaydını donduran öğrenciler o dönemde hiçbir üniversite dersinden sorumlu olmayıp, daha sonra kayıtlarını tekrar aktif hale getirdiklerinde eğitimlerine ara verdikleri yerden devam edebilirler. Peki ama kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır, üniversite kayıt dondurma şartları nelerdir? hepsi yazımızın devamında.

Üniversite kaydı nasıl dondurulur?

Üniversite kayıt dondurma için öncelikle öğrencilik haklarınızın oluşması gerekmektedir. Yani bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak zorundasınız. Daha sonra kayıt dondurmak için uygun karşılanacak belgelenmiş bir mazeret, kayıt dondurma isteğini bildiren bir dilekçe ile ilgili yükseköğretim kurumuna sunulmalıdır. Heyet raporlu hastalıklar, geçim sıkıntısı bulunan ailelerin fakirlik halleri, çıkmış bulunan askerlik celpleri gibi bir çok sebep kayıt dondurma için kabul görebilecek mazeretler olarak sıralanabilir. Geçim sıkıntısı belgeleriyle kayıt dondurma işlemleri dönem başlangıcından itibaren ilk 1 ay içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Dönem içerisinde de uzun süreli engel teşkil edebilecek durumlarda (askerlik, sağlık vb.) kayıt dondurma için başvuruda bulunulabilir. Bu süreçte şayet hastalık sebebiyle kayıt dondurma işlemleri yapılmak isteniyorsa, hastalık heyet raporuyla ( en az 40 günlük ) belgelenmeli ve kayıt dondurma dilekçesi ile beraber en geç 15 gün içerisinde ilgili kuruma sunulmalıdır. Süre aşımlarında herhangi bir kayıt dondurma başvurusu dikkate alınmamaktadır.NOT: Tutuklu durumda bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan yada aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrencilerin kayıt dondurma hakkı bulunmamaktadır. Ancak tutukluluk halleri son bulunca öğrencinin eğitim-öğretimine devam edemediği süreler için izinli sayılıp sayılmayacağı ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir. Bu işlemler gerek özel üniversitelerde, gerekse devlet üniversitelerinde aynıdır.

Geçerli Mazereti Olan Öğrenci En fazla Ne Kadar Süre Kayıt Dondurabilir?

Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir , en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani ön lisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz yada izinli olduğu dönemde sınavlara giremez.

Askerlik Sebebiyle Üniversite Kayıt Dondurmak 

Askere gitmek için kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, askerlik başlangıç tarihini gösterir celp kararını yükseköğretim kurumuna beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları kabul edilmez. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrenciye askerlik süresi kadar izin verilmektedir. Askerlik bittikten sonra bu durum yükseköğretim kurumuna bildirilmeli ve bir dahaki yarıyılda diğer öğrencilerle beraber normal kayıt yenileme işlemi yapmalıdır.

Kayıt Dondurmak İçin Başvuran Öğrencilerin Harç Durumları

Öğrenim yılı başlamadan yapılacak çift dönem kayıt dondurma başvurularında o öğretim yılı için harç parası alınmamaktadır. Önceden ücretini yatırmamış ancak daha sonra kayıt dondurmak için başvuru yapan öğrenciler başvurunun kabulü sürecinde harç parası öderler. Öğrenci harç yatırdıktan sonra kayıt dondurmak için başvurur ise bu ödedikleri miktar kendilerine geri ödenmez.

Öğrenim başladıktan sonra kayıt dondurma için başvuruda bulunulmuşsa o dönem harcı yatırılmalıdır. Tek dönemlik kayıt dondurmak için başvurmuş kişiler donduracağı döneme ilişkin ödemelerin harç bileşenini öder.

NOT: Yükseköğretim kurumunca kamuoyuna duyurulan tarihler ve belirtilen esaslar çerçevesinde gereken kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin kayıtları -yeniletme yapmadığı o yıl için – dondurulmuş sayılır. Yani o yıla ait “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 1. taksit bedellerini ödemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurmuş sayılırlar.

Üniversite kayıt dondurma

Üniversite kayıt dondurma şartları nelerdir, üniversite kayıt dondurma ne zaman yapılır ve üniversite kayıt dondurma işlemleri hakkında merak edilen her konuyu www.devlette.com olarak anlatmaya çalıştık. Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER EĞİTİM HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, eğitim konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan eğitim duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.