Uludağ İhracatçılar Birliği yayınladığı iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yani bilinen kısa adıyla UİB ilan kapsamında endüstri mühendisi, kimya mühendisi ve iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, maliye, hukuk veya çalışma ekonomisi mezunu uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 4 Aralık 2017 tarihine kadar şahsen müracaat edebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Personel Alımı İlanı 2017

Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (UİB) sözlü sınavla 5 (Beş) Uzman Yardımcısı personel alınacaktır. Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur. • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
 • 01.01.2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
 • TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, son üç yıl içinde (2015-2017) İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden en az birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre YDS eşdeğeri olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 • 22-29 Mayıs 2016 veya 27-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,
MEZUN OLDUĞU BÖLÜMKPSS PUAN
TÜRÜ
PERSONEL SAYISISÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİKPSSP314
KİMYA MÜHENDİSİKPSSP314
İKTİSAT, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, MALİYE, HUKUK, ÇALIŞMA EKONOMİSİKPSSP3312

Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.uib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,
 • Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
 •  Güncel Özgeçmiş (CV)

Uludağ İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 04.Aralık.2017 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 08.012.2017 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

ADRESTELEFON
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ II. GELİŞİM SAHASI KAHVERENGİ CAD. NO.11 NİLÜFER 16140/ BURSA0(224) 219 10 00

Bu yazımızda Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.