Darbe teşebbüsünün ardından görevden uzaklaştırılan, açığa alınan personellerin yerine yeni personel alımları yapılmaya devam ediliyor. Son olarak ilan yayınlayan devlet kurumlarından bir tanesi de T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar KPSS puanı esas alınarak kadroya alınacaklar. Personel alımı ilanı kapsamında tekniker, mühendis ve teknisyen alımı gerçekleştirilecek. İlana dair başvuru şartları nelerdir, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2016

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında münhal bulunan 1 (bir) Mühendis, 1 (bir) Tekniker ve 3 (üç) Teknisyen olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli personel pozisyonuna 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre personel istihdamı yapılacak olup, KPSS (B) grubu başarı puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • ÖSYM tarafından, lisans mezunları için 22 Mayıs 2016, ortaöğretim ve önlisans mezunları için 27 – 28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan türleri itibarıyla en az sözleşmeli pozisyonun karşısında belirtilen taban puanları almış olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Adaylar sözleşmeli pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan istisnalar dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.
  • YDS’den en az aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi başvurunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.
SIRA NOSÖZLEŞMELİ POZİSYONLARADEDİYERİKPSS TÜRÜ VE PUANINİTELİKLERİ
1MÜHENDİS1TEKİRDAĞKPSS P370 PUAN-Üniversitelerin Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği/ Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olarak tesis/bina yapım işlerinde/bakım ve işletmeciliğinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,-Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olarak en az Uzakyol 2 nci Mühendis Yeterlik Belgesine sahip olmak,-YDS’den en az 70 puan almış olmak,
2TEKNİKER1TEKİRDAĞKPSS P9370 PUAN-Meslek Yüksekokullarının İnşaat/İnşaat Teknikerliği/İnşaat Teknolojisi bölümünden mezun olmak,-Tesis/bina yapım işlerinde/bakım ve işletmeciliğinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
3TEKNİSYEN1TEKİRDAĞKPSS P9470 PUAN-Meslek liselerinin Makine bölümünden mezun olmak,-Makine Teknisyeni olarak en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
4TEKNİSYEN2TEKİRDAĞKPSS P9470 PUAN-Meslek liselerinin Elektrik/Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olmak,-Elektrik/Elektrik-Elektronik Teknisyeni olarak en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İş Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvurular 28 Temmuz 201615 Ağustos 2016 tarihleri arasında, 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru evraklarıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek – ANKARA adresine şahsen veya postayla yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

Asil ve yedek olarak sıralamaya giren adaylarla ilgili duyuru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, asil olarak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak, bu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı çok sayıda personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi diğer bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.