Ufuk Üniversitesi 2014-2015 yılı bahar döneminde yüksek lisans ve doktora öğrenci adaylarının başvurularını kabul edecek. Ufuk Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuruları 5 Ocak 2015 tarihine kadar yapılacaktır. Üniversitenin sitesinden yapılan duyuruda hangi bölümlerde ve hangi puan türlerinden alım yapılacağı belirtildi. İşte detaylar ..

2014 – 2015 UFUK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı / Bahar Yarıyılında, 16 Şubat 2015 tarihinde derslere başlamak üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde aşağıda yer alan Bilim Dallarındaki Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.İşletme Yönetimi – Tezli ve Tezsiz
Uluslararası İlişkiler – Tezli ve Tezsiz
İnsan Kaynakları Yönetimi – Tezli ve Tezsiz
Uluslararası Ticaret ve Finansman – Tezli ve Tezsiz
Sağlık Kurumları İşletmeciliği – Tezli ve Tezsiz
İngiliz Dili Eğitimi – Tezli
Kamu Hukuku – Tezli
Özel Hukuk – Tezli
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık – Tezli
Psikoloji – Tezli ve Tezsiz (Sadece, Güz Yarıyıllarında Öğrenci Alınmaktadır.)
Aktüerya ve Risk Yönetimi – Tezli ve Tezsiz

  • 26 Ocak – 05 Şubat 2015 Tarihleri arasında Ön Kayıt İşlemleri,
  • 06 Şubat 2015 Tarihinde Mülakat Sınavları yapılacaktır
  • 09 – 13 Şubat 2015 Tarihleri arasında da Kesin Kayıt İşlemleri,

Dersler; hafta içi dört gün olup, 18.30-21.20 saatleri arasında, Balgat Kampüsünde yapılmaktadır. Uzaktan eğitim yüksek lisans programımız bulunmamaktadır. Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu vardır. İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisansı dıĢında diğer tüm bilim dallarının eğitim dili Türkçedir.

UFUK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Bilim Dallarında 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun Yüksek Lisans Öğrencileri alınacaktır.

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin, anabilim dalında (İngilizce Öğretmenliği) en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum lisans diplomasına sahip olmaları ve İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilim Dallarındaki Yüksek Lisans Programlarına sadece Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden lisans mezunları başvurabilirler.

Psikoloji Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji ve Antropoloji Bölümlerinin birinden en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları ve Gelişim Psikolojisi-1, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları, Psikolojiye Giriş I-II ve Sosyal Psikoloji lisans derslerinin tamamını almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirmeyen adayların Bilimsel Hazırlık Programını almaları gerekmektedir. Psikoloji Bilim Dalı’na sadece, Güz Yarıyıllarında Öğrenci Alınmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim ve Pedagoji formasyonu veren Sosyal Hizmetler Bölümleri’nden mezun olmaları gerekmektedir.

Aktüerya ve Risk Yönetimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerinden; Üniversitelerin Matematik, İstatistik, Ekonometri, İşletme Bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin mezunları başvurabilirler. Ekonometri, İşletme ve Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar arasında Olasılık- İstatistik ve İleri Matematik ya da Mühendislik Matematiği derslerini almamış olanlar bir yarıyıllık “Bilimsel Hazırlık Programına” alınırlar.

KABUL KOŞULLARI

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN ÖĞRENCİLERİN

A) 2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı / Bahar Yarıyılından itibaren Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES artı kaldırılmıştır. Tezli olarak Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerimizin “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)”den üç puan türünün herhangi birisinden en az 55 puan almaları ya da eşdeğeri olan Uluslararası GMAT sınavından en az 450, GRE vb. sınavlardan da en az 610 puana sahip olmaları gerekmektedir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

Üniversitemizde Tezli Yüksek lisans eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)” in herhangi bir puan türünden son üç yılı aşmaması şartıyla en az 40 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası GMAT, GRE vb. sınavlardan bu puana denk gelen puanı almış olmak, ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin lisans öğrenimi gördükleri Üniversitelerinin de Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmış olması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden ALES belgesi talep edilmemektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerden Yüksek Lisans öğrenimi görecek olanların; 29.05.2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun değişik, 60 ve 61. Maddeleri uyarınca yabancı uyruklu öğrenciler Genel Sağlık Sigortası (GSS) işlemleri için ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri için Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (GSS) Genel Sağlık Sigortası Hakkında Açıklama adresinden; Giriş, ikamet, vize işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler için ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgilendirme Duyurusu’ linkine tıklayarak bilgi edinilebilir.

B) Lisans derecesinde mezuniyete sahip olmaları (Üniversite son sınıf öğrencileri Yüksek Lisans Programlarımıza başvurabilir, ancak kesin kayıt işlemleri sırasında mezuniyetlerini belgelemek zorundadırlar) gerekmektedir.

C) Üniversitenin yapacağı Bilim (Mülakat) Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

ÖN KAYIT BAŞVURU VE BELGELERİ ( mülakattan önce teslim edilecektir)

  • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve ( Ön,Arka ) Fotokopisi ile birlikte,
  • Transkriptin (Lisans Not Döküm Belgesi) Aslı ve ( Ön,Arka ) Fotokopisi ile birlikte,
  • ALES veya yerine geçen belgenin çıktısı (Tezli Öğrenciler İçin),
  • Yabancı Dil Belgesinin (Varsa) fotokopisi ile birlikte (Tezli Öğrenciler için),
  • Özgeçmiş,

Ön kayıt ücreti olan 50.00 TL’lik ücret Kesin kayıt ücreti yatırılır iken ayrı ayrı aşağıdaki banka hesabına yatırılması gerekmektedir. (Aşağıda bulunan ‘Ön Kayıt için Tıklayınız ’linkine tıklayarak başvurunuzu yapınız ve başvuru formunun çıktısı alınız.) ve diğer belgelerin Enstitü Sekreterliğine elden teslimi gerekmektedir.

UFUK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUSU için TIKLAYINIZ

 

 


DİĞER YUKSEK LİSANS ve DOKTORA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, yuksek lisans ve doktora konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan yuksek lisans ve doktora duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.