Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) yayınlamış olduğu ilan ile personel alımı yapacağını açıkladı. TÜSEB personel alımı ilanı kapsamında uzman ve araştırmacı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 27 Mart 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. TÜSEB personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile diğer detaylı ilan bilgilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden, Türkiye Genom Projesi kapsamında Biyobanka alt yapısının kurulması ve geliştirilmesinde koordinasyonu sağlayacak, genetik alanında projelerin üretilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde görev yapacak İşçi Pozisyonunda Doktora derecesine sahip 5 (beş) Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 3 (üç) Uzman statüsünde personel istihdam edilecektir. • Personelin Görev Yapacağı Şehir: Kadıköy/ İSTANBUL
 • Ücret: Ücreti ile diğer mali hakları 6569 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği şekilde ödenir.
 • Çalışma Süresi: 8 Saat
 • Çalışma Saatleri: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen mesai saatleri
Referans

Kodu

UnvanıAdediAranan Nitelikler
TÜSEB 2017-01-01Araştırmacı11- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Moleküler Biyoloji/ Genetik/ Biyoteknoloji/ Kanser Biyolojisi alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek.

5- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak

6- Yaşam/Sağlık Bilimleri alanında daha önce yaptığı çalışmaları ve bilimsel yayınları belgelendirmek.

7- Hücre Kültürü, DNA/RNA izolasyonu, kriyoprezervasyon, protein izolasyonu ve kantitasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Kas distrofileri konusunda çalışmış olmak ve belgelendirmek.

9- Yurt dışında alanı ile ilgili araştırma projelerinde en az 1 (bir) yıl süre ile aktif çalışmış olduğunu belgelendirmek.

TÜSEB 2017-01-02Araştırmacı11- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Moleküler Biyoloji/ Genetik/ Biyoteknoloji/ Kanser Biyolojisi alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek.

5- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak

6- Yaşam/Sağlık Bilimleri alanında daha önce yaptığı çalışmaları ve bilimsel yayınları belgelendirmek.

7- Hücre Kültürü, DNA/RNA izolasyonu, kriyoprezervasyon, protein izolasyonu ve kantitasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Meme kanseri konusunda çalışmış olmak ve belgelendirmek.

TÜSEB 2017-01-03Araştırmacı11- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Moleküler Biyoloji/ Genetik/ Biyoteknoloji/ Kanser Biyolojisi alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek.

5- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak

6- Yaşam/Sağlık Bilimleri alanında daha önce yaptığı çalışmaları ve bilimsel yayınları belgelendirmek.

7- Hücre Kültürü, DNA/RNA izolasyonu, kriyoprezervasyon, protein izolasyonu ve kantitasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Yurt dışında alanı ile ilgili araştırma projelerinde en az 1 (bir) yıl süre ile aktif çalışmış olduğunu belgelendirmek.

9- İleri Tıbbi İstatistik Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

TÜSEB 2017-01-041- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Moleküler Biyoloji/ Genetik/ Biyoteknoloji/ Kanser Biyolojisi alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek.

5- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak

Araştırmacı16- Yaşam/Sağlık Bilimleri alanında daha önce yaptığı çalışmaları ve bilimsel yayınları belgelendirmek.

7- Hücre Kültürü, DNA/RNA izolasyonu, kriyoprezervasyon, protein izolasyonu ve kantitasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Yurt dışında alanı ile ilgili araştırma projelerinde en az 1 (bir) yıl süre ile aktif çalışmış olduğunu belgelendirmek.

9- Mikrobiyoloji ve viroloji alanında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

TÜSEB 2017-01-05Araştırmacı11- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Moleküler Biyoloji/ Genetik/ Biyoteknoloji/ Kanser Biyolojisi/ Hücre Biyolojisi/ Mikrobiyoloji ve benzeri alanlarda doktora derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek. (yurt dışı veya uluslar arası toplantı ve konferanslarda konuşma ve görüşmeler yapabilecek, eğitim, çalıştay, ve kursları takip edebilecek düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma yeteneğine sahip olmak.

5- Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak (İngilizce ve Türkçe)

6- Temel laboratuvar yöntemleri (sterilizasyon, çözelti ve besiyeri hazırlama, malzeme satın alma, teknik şartname hazırlama, envanter tutma) moleküler biyoloji, hücre kültürü, DNA/RNA izolasyonu, protein izolasyonu ve kantitasyonu benzeri laboratuvar yöntemleri konusunda deneyimli olmak.

7- Temel laboratuvar cihaz ve ekipmanları konusunda bilgi ve operasyonel tecrübe sahibi olmak.

8- Bilgisayar ve temel Microsoft ofis programları ile temel istatistik konusunda tecrübeli olmak.

9- Tercihen biyobanka, hücre-kültür kolleksiyonu, kriyoprezervasyon, liyofilizasyon konularında deneyimli olmak.

10- Tercihen alanı ile ilgili yurt içi veya yurtdışında çalışmış olmak.

TÜSEB 2017-01-06Uzman11- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylarda en az üç yıl eğitim görme şartı aranır.

3- Biyoloji/ Moleküler Genetik/ Biyoteknoloji/ alanlarında Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek.

5- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak

6- Yaşam/Sağlık Bilimleri alanında daha önce yaptığı çalışmaları ve bilimsel yayınları belgelendirmek.

7- Hücre Kültürü, DNA/RNA izolasyonu, kriyoprezervasyon, protein izolasyonu ve kantitasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Yurt dışında alanı ile ilgili araştırma projelerinde en az 1 (bir) yıl süre ile aktif çalışmış olduğunu belgelendirmek.

9- Meme kanseri hücre hattında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

EB 2017-01-06Uzman21- Yüksek Öğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veya yabancı ülkelerin eşdeğer program veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2- Biyoloji/ Moleküler Biyoloji/ Biyoteknoloji/ Genetik ve benzeri alanlarında Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3- Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil koşullarından birini sağladığını belgelendirmek. (iyi düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma yeteneğine sahip olmak)

4- Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak (Türkçe ve İngilizce)

5- Temel laboratuvar yöntemleri (sterilizasyon, çözelti ve besiyeri hazırlama, malzeme satın alma, teknik şartname hazırlama,

envanter tutma) moleküler biyoloji, hücre kültürü, DNA/RNA
(ZJizolasyonu, PZR, protein izolasyonu ve kantitasyonu konularında
deneyimli olmak.

6- Temel laboratuvar cihaz ve ekipmanları konusunda bilgi ve operasyonel tecrübe sahibi olmak.

7- Bilgisayar ve temel Microsoft ofis programları ile temel istatistik

konusunda tecrübeli olmak.
8- Tercihen alanında yurtiçinde ve yurtdışında alanı ile ilgili
araştırma projelerinde aktif çalışmış olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.
 • Türk Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
 • Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Yabancı Dil Tablosu

(Asgari Yabancı Dil Puanları)

GÖREV / SINAV

Hizmet

Grubu

Yabancı Dil Yeterlilik SınavlarıTOEFL

IBT

FCECAECPE
Araştırmacı

(Doktora Derecesine Sahip)

C6561BCC
Uzman

(Yüksek Lisans Derecesine Sahip)

D6055CCC

*Yabancı dil belgelerinin yerleştirme işlemlerinin ilk gününden geriye dönük beş yıl içerisinde elde edilmiş olması gerekmektedir.

 • KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
 • ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
 • YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
 • TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
 • TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE : First Certificate in English CAE : Certificate in Advanced English
 • CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına şahsen teslim edilmesi zorunludur. Adaylardan istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 1. Diploma aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği.
 2. (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği).
 3. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).
 4. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.
 5. Adli Sicil Belgesi.
 6. Sağlık Raporu. (657/48-7 akıl hastalığı bulunmamak.)
 7. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)
 8. Özgeçmiş.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır Başvuruların en geç 27/03/2017 tarihi saat 18:00’a kadar şahsen yapılması gerekmektedir. Posta veya elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Başvuru tarihini bitimine müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayınlanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

 • Adres : T.C. Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa Cad. No : 3 B Blok Kat:6 06434 Sıhhıye / ANKARA
 • Telefon : 0 312 585 12 29

Türkiye Sağlık Enstitüleri yani kısa adı ile TÜSEB tarafından yayınlanmış olan ilana dair başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri, son başvuru tarihi, başvuru sırasında istenilen belgeler gibi detaylı bilgiler paylaştık. TÜSEB ilanı hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara TÜSEB iş ilanları sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.