Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla TÜİK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. TÜİK, personel alımı ilanı kapsamında 11 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 9 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) Personel Alımı İlanı 2018

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca 11 (On bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1 – Başvuru Şartları Nelerdir?

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

Sistem Uzmanı (2 kişi)

1. Orta veya büyük ölçekli ağ yapılarına sahip bilgi işlem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

2. Sanallaştırma teknolojileri (KVM, Hyper-V, Vmware) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Windows Server ve Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde çalışan servislerin ( AD, DNS, DHCP, NTP vb) kurulumu, yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Yedekleme, Disk (Storage) sistemleri ve SAN konfigürasyonları ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Veri Merkezi ve FKM operasyonları ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

7. Redhat RHCSA (Red Hat CertifiedSystem Administrator) veya RHCE (Red Hat CertifiedEngineer) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek,

8. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek,

9. CEH (CertifiedEthical Hacker), OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek.

Ağ Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

1. Güvenlik Duvarı, IPS, WAF, Antivirüs, İçerik filtreleme, Gateway Antivirüs gibi güvenlik bileşenlerinin kullanıldığı orta veya büyük ölçekli ağ yapılarında en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı yada güvenlik uzmanı olarak çalışmış olmak,

2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve ağ topolojileri üzerinde güvenlik sıkılaştırmalarının yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Donanım veya yazılım tabanlı farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Donanım veya yazılım tabanlı LoadBalancer ve Web Application Firewall yönetimi yapmış olmak yada bu teknolojiler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Zafiyet yönetimi, zafiyet taraması, sızma testi yapılması ve açık kaynak kodlu pentest araçlarının kullanımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ üzerinde trafik ve protocol analizi yapabilen (Wireshark, tcpdump, nmapvb) uygulamalar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

8. Redhat RHCSA (Red Hat CertifiedSystem Administrator) veya RHCE (Red Hat CertifiedEngineer) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek,

9. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek,

10. CEH (CertifiedEthical Hacker), OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek,

Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 kişi)

1. En az 3 (üç) yıllık Java ve/veya Python yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Temel ilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. ECLIPSE tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlıyor olmak:

a. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi sahibi olmak,

b. Swing, JavaFX teknolojilerinden herhangi birini kullanarak masaüstü projesi geliştirme tecrübesi bulunmak ve Oracle ve gömülü veritabanları (SQLite, H2, Derby) hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Django, Django CMS ve/veya Python tabanlı web uygulama çatıları ve CMS yazılımlarına, Python veri analiz kütüphanelerine hakim olmak,

d. Web teknolojileri HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Framework (AngularJS, React, Node.js, Docker), JQuery, Model-View-ViewModel (MVVM) yazılım mimari deseni konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

7. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

8. Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Linux işletim sistemlerini aktif olarak kullanmak,

11. Java ya da Phyton Uygulama Sunucularında yöneticilik yapmış olmak,

12. Java (Java SE, Java EE) ve/veya Python teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

13. Test yönelimli programlama araçları ( JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

15. Tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde çalışmış olmak.

Veri Ambarı/Büyük Veri Uzmanı (4 kişi)

1. İlişkisel veritabanları üzerinde (Oracle veya PostgreSQL) veritabanı tasarımı, sql, sql optimizasyonu konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Veri ambarı analizi, tasarımı süreçlerinde en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

3. PL/SQL ile program/paket geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Veritabanı performans iyileştirme süreçlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

5. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

6. Linux işletim sistemlerini aktif olarak kullanmak,

7. Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

8. Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Java ya da Phyton Uygulama Sunucularında yöneticilik yapmış olmak,

10. Data streaming, data piping, message queuing, SOAP ve REST teknolojileri konusunda

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Apache Kafka ya da alternatif teknolojilerde uygulama geliştirmiş olmak,

12. Python ve/veya R, Yapay sinir ağları ve veri madenciliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Apache Spark veya makine öğrenmesi kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

2.1. İstenilen belgeler

1.İş Talep FormuBaşkanlığımız internet sitesi,

www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir.

2.ÖzgeçmişÖzgeçmiş metinlerindeki kısımlar;

başvurulan pozisyon için belirlenen

maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandınlarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir. Aday özgeçmişini imzalayacaktır.

3.Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren BelgelerÇalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4.Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren BelgelerBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/proj elerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/proj elerde birlikte

çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime

geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5.En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren BelgelerTamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini

gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde

belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin

öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6.KPSS Sonuç BelgesiVarsa; KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
7.Yabancı Dil BelgesiVarsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
8.Mezuniyet BelgesiYükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
9.SertifikalarBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından

doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların

doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 09/03/2018 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin yada imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Sistem Uzmanı, Ağ Güvenliği Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Veri Ambarı / Büyük Veri Uzmanı için 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

S ınava, pozisyonlar itibariyle alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 16/03/2018 tarihinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. SINAV

5.1. Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav 26-27-28/03/2018 tarihlerinde saat 09:30’da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1. Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı

Sıra

No

Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday SayısıPozisyonBrüt Sözleşme Ücreti Katsayı ravanı
1210Sistem Uzmanı2 Katma kadar
215Ağ Güvenliği Uzmanı2 Katma kadar
3420Yazılım Geliştirme Uzmanı2 Katma kadar
4420Veri Ambarı / Büyük

Veri Uzmanı

2 Katma kadar
Toplam1155

7. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.1. Adres bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

8.2. Telefon bilgileri

Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan+90 312 410 03 10
Kaynaklan Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114

06420 Bakanlıklar

Çankaya /ANKARA

+90 312 410 03 17
Özel Şartlarla İlgili Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı+90 312 417 64 45/192
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı Çankaya Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Sokak No:2

Çankaya / ANKARA

+90 312 417 64 45/205

Bu yazımızda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara TÜİK iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.