Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. TBMM personel alımı ilanı kapsamında stenograf yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 40 stenograf yardımcısı istihdam edilecektir. Adaylar ilana 22 Ocak 2018 ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel Alımı İlanı 2018

Kurumumuz Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu (azami bir yıl süreli) açılacaktır. Bu kursa, aşağıda yazılı genel ve özel şartları taşıyanlar arasından yeterlik ve yarışma sınavı ile (60) stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs süresince yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlar arasından (40) stenograf yardımcısı alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Adayların stenografi kursuna başvuruda bulunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak)
  • Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
  • yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacaktır?

Başvurular 22.01.2018 tarihinde başlayıp 05.02.2018 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak kursla ilişikleri kesilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ayrıca yasal işlem yapılacaktır. Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü Sınav

Başvuran adaylardan yılı KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puanı eşit olan adaylardan gün, ay ve yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri TBMM Başkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde (https://www.tbmm.gov.tr/genser/stenografi_kursu_ve_stenograflik.pdf) belirtilen konulardan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Stenografi Kursuna İlişkin Bilgiler

Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecektir. Stenografi kursu programı, aşağıda belirtilen dört bölüm halinde uygulanacaktır:

  • Stenografi temel eğitimi,
  • Dakikada 120 hece hız eğitimi,
  • Dakikada 160 hece hız eğitimi,
  • Dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme.

Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise belirtilen hız düzeylerinde yazma ve okuma çalışmaları yapılacaktır.

Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavlar yapılacaktır. Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam edecektir. Ara sınavlarda başarısız olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere bütünleme sınavına girme hakkı verilecektir. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişikleri kesilecektir.

Kursa devam zorunlu olup toplam ders saati süresinin beşte birini aşan devamsızlık yapanların kurs ile ilişikleri kesilecektir. Stenografi kursu Kurumumuz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup kamu kurumlarında çalışanlar hariç stenografi kursiyerlerine kurs süresince damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın net asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaktır. Stenografi kursunu başarıyla tamamlayanlara Kurumumuz tarafından stenografi kursu başarı sertifikası verilecektir.

Bu yazımızda TBMM tarafından yapılacak olan stenograf alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca TBMM tarafından yayınlanan bütün ilanlara TBMM iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER TBMM HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tbmm konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tbmm duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.