Türkiye Büyük Millet Meclisi yani kısa adı ile TBMM yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TBMM personel alımı ilanı kapsamında alt yazıcı, arşivci, ciltçi, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, görsel tasarımcı, kameraman, koruma memuru, memur, ziyaretçi kabul ve yönlendirme memuru, mimar, montajcı, muhabir, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, ofsetçi, resim seçici, sesçi, şoför, bilgisayar teknikeri, bilgisayar teknisyeni, elektrik elektronik teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, telefon teknisyeni, boyacı, parkeci, yangın söndürme eri,  alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 16 Ekim 2017 ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. TBMM personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Personel Alımı İlanı 2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.Sınav Şekli : Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
  • Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.

TBMM Personel Alımı Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Başvurular 16.10.2017 tarihinde başlayıp 30.10.2017 tarihinde sona erecektir. Başvurular, aşağıda vermiş olduğumuz İnternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

TBMM Personel Alımı İş Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

Vermiş olduğumuz sayfaya girmenizin akabinde E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmalısınız. Akabinde “Yeni Başvuru” demelisiniz. Karşınıza çıkan sayfada başvuru yapılacak pozisyonları ve başvuru şartlarını göreceksiniz. Bunun ardından “Devam Et” demenizden sonra başvuru yapılacak ili ve pozisyonu seçerek ilana başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavı

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular İnternet adresinden ilan edilecektir.

Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

SIRA

NO

KADRO UNVANIHİZMET

SINIF

GÖREV

YERİ

KADRO

SAYISI

ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLERKPSS PUAN TÜRÜ
1Alt YazıcıGİHANKARA5En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Belgeye dayalı on parmak klavye eğitimi almış olmak.P3
2ArşivciTHSANKARA2En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik veya arşivcilik alanlarında eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
3CiltciGİHANKARA4En az mesleki eğitim veren liselerin matbaa teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P3

P93

P94

4Elektronik Dizgi OperatörüGİHANKARA2En az meslek liselerinin grafik-tasarım alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P3

P93

P94

5FotoğrafçıGİHANKARA2En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
6Görsel TasarımcıGİHANKARA4En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin grafik tasarım alanında eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
7KameramanGİHANKARA4En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin radyo-televizyon, gazetecilik, basın yayın alanlarında eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
8Koruma MemuruGİHİSTANBUL64En az iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarından veya fakültelerin önlisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3

P93

9Koruma MemuruGİHKOCAELİ4En az iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarından veya fakültelerin önlisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3

P93

10MemurGİHANKARA15En az iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarından veya fakültelerin önlisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3

P93

11Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme MemuruGİHANKARA12En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının halkla ilişkiler bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3

P93

12MimarTHSANKARA1Üniversitelerin mimarlık alanında lisans eğitimi veren fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
13MontajcıGİHANKARA2En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin radyo-televizyon, gazetecilik, basın yayın alanlarında eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
14MuhabirGİHANKARA4En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin radyo-televizyon, gazetecilik, basın yayın alanlarında eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
15Elektrik MühendisiTHSANKARA1Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
16Elektronik MühendisiTHSANKARA2Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
17İnşaat MühendisiTHSANKARA1Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
18OfsetçiGİHANKARA4En az mesleki eğitim veren liselerin matbaa teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P3

P93

P94

19Resim SeçiciGİHANKARA3En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin radyo-televizyon, gazetecilik, basın yayın alanlarında eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3
20SesçiGİHANKARA1En az iki yıllık meslek yüksekokullarının radyo-televizyon ya da elektrik, elektrik-elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P3

P93

21ŞoförGİHİSTANBUL6En az lise ve dengi okul mezunu olmak. E veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.P3

P93

P94

22Bilgisayar TeknikeriTHSANKARA15İki yıllık meslek yüksekokullarının bilişim teknolojileri veya bilgisayar alanında eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.P93
23Bilgisayar TeknisyeniTHSANKARA5Mesleki eğitim veren liselerin bilişim teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P94
24Elektrik-Elektronik TeknisyeniTHSANKARA8Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P94
25Sıhhi Tesisat TeknisyeniTHSANKARA2Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, metal teknolojisi veya makine teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P94
26Telefon TeknisyeniTHSANKARA3Mesleki eğitim veren liselerin telekomünikasyon, elektrik ve/veya elektronik alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P94
27Usta (Boyacı)GİHANKARA4En az lise ve dengi okullardan mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan/eğitim merkezlerinden veya ilgili kurumlardan kadro alanına ilişkin ustalık belgesi almış olmak.P3

P93

P94

28Usta (Parkeci)GİHANKARA4En az lise ve dengi okullardan mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan/eğitim merkezlerinden veya ilgili kurumlardan kadro alanına ilişkin ustalık belgesi almış olmak.P3

P93

P94

29Yangın Söndürme EriGİHANKARA8En az lise ve dengi okullardan mezun olmak. İtfaiye mesleki eğitimi, arama ve kurtarma eğitimi veya ilk yardım eğitimi sertifikasına/belgesine sahip olmak. (İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanlarından mezun olanlarda sertifika/belge şartı aranmaz.)P3

P93

P94

Bu yazımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM tarafından yapılacak olan personel alımı ilanına dair iş talep formu, başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara TBMM iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.