Türk Standardları Enstitüsü yani halk arasında bilinen kısa ismiyle TSE ülkemizde rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini arttırmak amacı ile kurulmuştur. TSE tarafından bugün yayınlanan ilana göre kurumun çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklanmıştır. Türk Standardları Enstitüsü personel alımı ilanı kapsamında çok sayıda uzman yardımcısı, avukat, tekniker ve memur alımı gerçekleştirecektir. Toplamda 66 personel istihdam edilecektir. Türk Standardları Enstitüsü personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Personel Alımı İlanı 2017

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır.Sıra NoÖğrenim DurumuPuan TürüKadro UnvanıGörev Yapacağı ŞehirAlınacak Personel Sayısı
1Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara1
2Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara4
İstanbul4
Kocaeli/ Gebze2
İzmir1
Bursa1
3Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara1
4Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman Yardımcısıİstanbul1
Ankara1
Kocaeli/Gebze1
5Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıKocaeli/Gebze2
Ankara1
6İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıErzurum1
Ankara3
Kayseri1
Kocaeli/Gebze1
7İstatistik lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara1
8Kimya lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıKocaeli/Gebze1
Ankara1
9Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmakP-7TSE Uzman YardımcısıVan1
Ankara3
10Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmakP-7TSE Uzman YardımcısıAnkara5
Kocaeli/Gebze5
İstanbul2
11Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara1
12Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmakP-7TSE Uzman YardımcısıKocaeli/Gebze1
13Mimarlık lisans programından mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıAnkara1
*14Mütercim-Tercümanlık(İngilizce), Çeviribilim(İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak.P-3TSE Uzman YardımcısıAnkara1
*15Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmakP-3TSE Uzman YardımcısıAnkara1
16Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.P-50TSE Uzman YardımcısıAnkara3
*17Hukuk Fakültesi mezunu olmakP-103AvukatAnkara1
18Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.P-7TSE Uzman YardımcısıKocaeli/Gebze1
19Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.P93TeknikerKocaeli/Gebze1
20İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.P93Teknikerİstanbul1
Kocaeli/Gebze1
21İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.P-93Teknikerİstanbul1
22Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine,Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmakP93TeknikerKocaeli/Gebze1
İstanbul1
23Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.P-93MemurAnkara2
24İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.P-93MemurAnkara1
25Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.P-93MemurAnkara2
TOPLAM66

Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan ‘Başvuru Şartları’ bölümünde belirtilmiştir.

TSE Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 • Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
 • Tablonun 14. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5(beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (A) seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.
 • Tablonun 15. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az (B) seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.
 • Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
 • TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 • Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 • Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
 • Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Personel Alımı Başvurusu

Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/201716/01/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.) Tablonun 14, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

 • TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
 • Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

Sınav Sonuçları

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Türk Standardları Enstitüsü yani TSE çok sayıda personel alımı yapacak. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgileri bu haberimizde yer verdik. TSE personel alımı ilanı hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi ise yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan tüm ilanlara Türk Standardları Enstitüsü İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, türk standardları enstitüsü konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan türk standardları enstitüsü duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.