Türk Kızılayı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türk Kızılayı ilan kapsamında acil yardım ve afet yönetim uzmanı, acil yardım ve afet uzman yardımcısı, gençlik çalışanı, insan kaynakları iş ortağı, performans ve yetenek yönetimi uzmanı, özlük işleri uzmanı, çalışan bağlılığı ve iç iletişim uzmanı,çalışan eğitim ve gelişim uzmanı, organizasyon gelişim ve ücret yönetimi uzmanı,çalışan eğitim ve gelişim müdürü, doktor alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetim Uzman Alımı İlanı

Adaylardan talep edilen başvuru şartlar aşağıda verilmiştir. • Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümlerinden mezun olmak veya Afet Yönetimiyle ilgili programların yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmak,
 • Tercihen ilgili alanlarda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • YDS, YÖK-DİL, e-YDS sınavlarından 65/100, PTE’den 67/90, TOEFL (IBT)’den 78/120, TOEFL (PBT)’den 523/677, TOEFL (CBT)’den 200 ve üzeri puan almış olmak ya da Kurumumuz tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak, (Türkiye’de alınan TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir),
 • Tercihen ikinci bir dil bilgisine sahip olmak (Fransızca veya Arapça),
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek, zor saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir),
 • Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özellikleri olan,
 • Yoğun stres altında çalışabilecek, empati kurabilen,
 • Karmaşık problemler karşısında alternatif çözümler üretebilen ve doğru kararlar alabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilecek,
 • Sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Acil yardım ve afet yönetim uzmanlığının iş tanımı ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Birimin yıllık stratejisinin, iş planının ve bütçesinin planlanması,
 •  Operasyonel süreçlerde etkin olunması ve gerekli raporlamaların yapılması ve sunulması,
 • Gerekli durumlarda kurumun yurt içinde veya yurt dışında temsil edilmesi,
 • Görevi ile ilgili araştırma, geliştirme ve sonuç raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın takibinin ve güncelliğinin sağlanması,
 • Görev alanına giren konulardaki düzenlemelerin hazırlatılarak sunulması,
 • Toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik risk azaltma ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ulusal ve uluslararası afet risk analizleri ve risk seviyesi bazlı hazırlık planlama çalışmalarının yürütülmesi,
 • Afet depo ve lojistik planlamasına yönelik çalışmalara katkı verilmesi,
 • Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarının yapılmasının sağlanması,
 • Afet esnası ve sonrasında müdahale ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması,
 • Eğitim ve tatbikatlarla ilgili planlama ve icra çalışmalarına katkı verilmesi,
 •  Afet müdahale çalışmalarına katılım sağlanması.

Acil yardım ve afet yönetim uzman yardımcısı alımı

 • Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümlerinden mezun olmak,
 • YDS, YÖK-DİL, e-YDS sınavlarından 55/100, PTE’den 50/90,TOEFL (IBT)’den 66/120, TOEFL (PBT)’den 516/677, TOEFL (CBT)’den 186 ve üzeri puan almış olmak ya da Kurumumuz tarafından düzenlenecek ingilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak, (Türkiye’de alınan TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir),
 • Tercihen ikinci bir dil bilgisine sahip olmak (Fransızca veya Arapça),
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek, zor saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir),
 • Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özellikleri olan,
 • Yoğun stres altında çalışabilecek, empati kurabilen,
 • Karmaşık problemler karşısında alternatif çözümler üretebilen ve doğru kararlar alabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilecek,
 • Sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ve ya tecilli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

Gençlik Çalışanı Alımı İlanı

 • Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler mezunu,
 • Pedagojik formasyon sahibi ve/veya en az 1 yıl çocuklarla çalışma deneyimi olan,
 • İyi seviyede Arapça konuşabilen,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gelişime açık,
 • Sorumluluk sahibi,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Şehir : Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Konya, Ankara, Kilis, Adana, Bursa, İzmir, Mersin, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş

İnsan Kaynakları İş Ortağı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon vb. alanlarda yüksek Lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Tercihen Aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, Yönetim ve Organizasyon vb. alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Tercihen aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 •  Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi vb. alanlardan mezun olmak),
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Uzmanı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, İletişim vb. alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 •  İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel bilgisi),
 • Tercihen aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Çalışan Eğitim ve Gelişim Uzmanı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen; İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim vb. alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 •  MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Tercihen aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 •  B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Organizasyon Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon vb. alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Tercihen aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Çalışan Eğitim ve Gelişim müdürü Alım İlanı

 • Lisans mezunu olmak, (Tercihen; İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim vb. alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak),
 • İlgili alanda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Ekip yönetimi konusunda deneyimli,
 •  İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),
 • Tercihen aktif SAP kullanıcısı olmak,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Doktor Alımı

Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı yürüten 150 yaşındaki Türk Kızılayı olarak Kan Bağış Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Doktor aramaktayız.

 • Tıp Fakültesi Mezunu,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Mecburi hizmetini tamamlamış,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Sosyal sorumluluk sahibi,
 • Uzman veya Pratisyen

Şehir : İstanbul (Avrupa), Kastamonu, Ordu, Rize, Çorlu, Bursa, Kars, Mardin, İstanbul (Anadolu),Kilis

( Yukarıda belirtilen şartları taşımayan ve öz geçmişinde fotoğraf bulunmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İlana Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Türk Kızılayı bünyesinde yukarıda yayınlanmış olan iş ilanlarına Türk Kızılayı kariyer sayfası üzerinden başvuru yapılacak. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz iş başvuru formunu kullanabilirsiniz. Açık iş pozisyonları sayfasındaki ilanlara kullanıcı girişi yaparak öz geçmiş oluşturmalı ve akabinde iş başvurusunda bulunmalısınız.  Her ilanın son başvuru tarihi farklıdır. Bu sebepten ilanlara girerek son başvuru tarihlerine yeniden incelemelisiniz. Bu yazımızda Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Türk Kızılayı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Türk Kızılayı İlanına Başvuru Yapmak İçin TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.