TÜBİTAK TÜSSİDE yayınlamış olduğu ilan ile Ar-Ge personeli alımı, proje personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı.  Araştırmacı pozisyonu için yapılacak olan alıma adaylar 23 Şubat 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Tübitak Tüsside Ar-Ge Personeli Alımı İlanı 2017

İlan 1 : Kamu ihtiyaçlarını takip ederek proje geliştirmek, projelerin kapsam, zaman, maliyet yönetimi ile raporlamalarını yapmak ve proje yöneticisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. • İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin birinde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Yönetim Sistemleri konusunda en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve yapılanmaları konularında uzmanlığa sahip olmak (proje referansı ya da alınan eğitimler ile belgelenmelidir),

Tercih edilen nitelikler;

 • Projeler ya da eğitimler için gerekli eğitim/danışmanlık materyallerini (doküman, kitapçık, sunu, eğitici oyun) hazırlama konusunda deneyimli olmak,
 • İnsan Kaynakları Projeleri kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Proje çıktılarını raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Projenin kapsamını, maliyetini ve zamanını yönetebilmek.

İlan 2 : Ağırlıklı olarak sağlık sektörüne yönelik projelerde araştırma geliştirme projeleri ile ilgili geliştirme, planlama, gerçekleştirme ve raporlama faaliyetlerini yerine getirmek, projelerin performans hedeflerine ulaşabilmek için problem çözme yaklaşımı ile tüm idari süreçleri takip etmek ve sağlık sektörüne yönelik yenilikleri, ilgili kamu organizasyonlarını, mevzuatı, fırsatları vb. gelişmeleri takip etmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İktisat İşletme, Ekonomi veya Sağlık Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • En az 2 yılı sağlık sektöründe (Sağlık hizmeti veren kurumlar, sağlık hizmetlerini yöneten kurumlar, sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi konusunda eğitim- öğretim yapan üniversitelerde ya da ar-ge enstitüleri gibi kurumlarda) olmak üzere en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Tercih edilen nitelikler;

 • Ulusal veya uluslararası araştırma geliştirme proje tasarım ve uygulamaları yapmış olmak,
 • Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, veri analizi, İleri Araştırma Yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

İlan 3 :  Kamu ihtiyaçlarını takip ederek proje geliştirmek, projelerin kapsam, zaman, maliyet yönetimini ve raporlamalarını yapmak ve proje yöneticisi olarak görev almak üzere Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Alanında yüksek lisans derecesi almış olmak,
 • Yönetim Sistemleri konusunda en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,
 • İnsan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, süreç yönetimi, risk yönetimi, stratejik yönetim, proje yönetimi, sektörel planlama, veri analizi konularından en az ikisinde uzmanlığa sahip olmak (Proje referansı ya da alınan eğitimler ile belgelenmeli),

Tercih edilen nitelikler;

 • Kamu kurumlarının işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı) yapma yetkinliklerine sahip olmak,
 • Teknik araştırma yapabilmek ve literatür tarayabilmek,
 • Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
 • Nitel ve nicel analiz yapabilmek, SPSS kullanabilmek,
 • Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • PMP veya eşdeğer sertifikalara sahip olmak.

İlan 4 : Proje yönetimi (kapsam, maliyet, zaman vb.) ve raporlamaları yapmak; araştırma, etüt ve fizibilite projeleri yürütmek, yönetim sistemleri kapsamına giren (özellikle insan kaynakları, süreç, risk ve performans yönetimi, stratejik planlama gibi) konularda çalışmalar yapmak, nitel ve nicel analiz yapmak (Tercihen SPSS kullanabilmek), gerektiğinde eğitim ya da çalıştay gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Alanında yüksek lisans mezunları için en az 4 yıl, lisans mezunları için ise 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İlan 5 : Stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, KAİZEN, 5S çalışmaları yapmak, kalite ve kurumsal gelişim konularında çalışmalar yapmak, organizasyon ve yönetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve saha araştırması yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
 • İş Analizi ve Metedolojisi Süreçler ve Kavramları ile ilgili sertifika sahibi olmak,
 • Excel Mühendisliği Eğitim sertifikasına sahip olmak,
 • Project Management Eğitim sertifikasına sahip olmak.

İlan 6 : Ulaşım ve lojistik konularında planlama, optimizasyon, ağ (network) modelleme konularında çalışmalar yapmak, SQL programını aktif olarak kullanmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Tercih edilen nitelikler;

 • Kodlama ve yazılım konusunda deneyim sahibi olmak.

İlan 6 : Yetişkin eğitimi konusunda proje tasarımı ve yönetimi yapmak, eğitim ihtiyaç analizi, program/müfredat tasarımı ve yönetimi, ölçme, değerlendirme ve raporlama işlemlerini yürütmek, organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı vb.) yönetmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Başvuru Şartları

Yükseköğretim Kurulunun en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Matematik, Matematik Öğretmenliği, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

 • En az yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 • Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Tercih edilen nitelikler;

 • Nitel, nicel analizler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Alanında doktora mezunu olmak,
 • SPSS, NVIVO, MAXODA gibi nitel-nicel istatistik programlarını etkin kullanabilmek,
 • Yetişkin eğitimi konusunda deneyimli olmak,
 • Ölçme, değerlendirme ve/veya yaratıcı drama konularında deneyim sahibi olmak.

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
 • Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması-> 3,20

b üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 • Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
Sınav

Türü

KPDS / YDS / ÜDSTOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 16561173500BCC
Sınav Puanı 27068190520BCC

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

 • KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
 • ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
 • YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
 • TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
 • TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
 • TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
 • FCE : First Certificate in English
 • CAE : Certificate in Advanced English
 • CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

TÜBİTAK Ar-Ge Personeli Alımı Başvurusu 2017

İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için öz geçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

 • Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi),
 • Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü),
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
 • Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge,
 • Proje referans ya da alınan eğitim belgeleri (TBTK.TUSSIDE.2017-1.01, TBTK.TUSSIDE.2017-1.03 ve TBTK.TUSSIDE.2017-1.05 referans kodlu pozisyonlar için zorunludur).

Başvuruların en geç 23/02/2017 tarihi saat 18:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacak. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır. Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır. Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse, birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f), maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığının (www.tubitak.gov.tr) ve TÜSSİDE’nin (www.tusside.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların iş başvuru sisteminde belirttiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ E-Posta: [email protected] Telefon: 0262 641 50 10-2102

TÜBİTAK çok sayıda Ar-Ge personeli alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yayınlanmış olan diğer ilanlara ulaşmak için TÜBİTAK iş ilanları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


DİĞER TÜBİTAK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tübitak konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tübitak duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.