Edirne ilimizde bulunan Trakya Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Trakya Üniversitesi ilan kapsamında çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık teknikeri alımı yapacaktır. İlan kapsamında 127 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

  • Kimlik Belgesi fotokopisi,
  • Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
  • Başvurulan ünvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge
  • Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge,
  • 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

POZİSYON

KODU

ÜNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
1Çocuk Gelişimcisi1Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
2Fizyoterapist4Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölümü lisans mezunu olmak.

3Diyetisyen1Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
4Hemşire53Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
5Hemşire4Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
6Hemşire10Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
7Hemşire6Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
8Hemşire10Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
9Hemşire2Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak ve Koroner Yoğunbakım konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmak.
10Hemşire16Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
11Sağlık Teknikeri1Anestezi Programı önlisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
12Sağlık Teknikeri2Anestezi Programı önlisans mezunu olmak, CPR sertifikası sahibi olmak ve Kardiyovasküler Cerrahi alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.
13Sağlık Teknikeri2İlk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu olmak.
14Sağlık Teknikeri2Radyoterapi Programı önlisans mezunu olmak.
15Sağlık Teknikeri4Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.
16Sağlık Teknikeri1Solunum Fonksiyonu Laboratuvarında görev yapmak üzere Anestezi, İlk ve Acil Yardım veya Elektronörofizyoloji Programı önlisans mezunu olmak.
17Sağlık Teknikeri6Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.
18Sağlık Teknikeri1Eczacılık Fakültesinde görev yapmak üzere Eczane Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak
19Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Bu yazımızda Trakya Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.