Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (Trabsu A.Ş.) yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TİSKİ ilan kapsamında yazılım mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, laborant, tekniker, teknisyen, kaynakçı, şoför, kazıcı ve yükleyici operatörü, beden işçisi gibi çok sayıda kadro ve pozisyonda alımlar gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 20 Ocak 2020 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

TİSKİ Genel Müdürlüğü 223 Personel Alımı İlanı 2020

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Personel alımı ile ilgili başvuru şekli, başvuru şartları, başvuru için istenen belgeler, giriş sınavı ve tarihi ile sınav yeri aşağıda belirtilmiştir.Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar 13/01/2020 Pazartesi ile 20/01/2020 Pazartesi tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin (www.trabzon.bel.tr), TİSKİ Genel Müdürlüğü’niin (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin (www.trabsu.com.tr) internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadır. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Başvuru tarihi itibariyle 18 (onsekiz) yaşından gün almış olmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin;
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak şartlarını taşımak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 • Başvuracağı iş pozisyonuna ait EK-1′ de yer alan özel şartları taşımak.
 • Başvurular, en fazla 1 (bir) iş pozisyonuna yapılacak olup, 1 (bir) den fazla iş pozisyonuna başvurulamayacaktı. Başvuru belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Öğrenim durumunu gösterir belge. (PDF veya JPEG formatı)
 • e-Devlet kapısı üzerinden alınacak Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres belgesi. (PDF formatı),
 • Başvurduğu iş pozisyonuna ilişkin EK-1′ deki aranan nitelikler ve istenen belgeler. (PDF veya JPEG formatı)
 • e-Devlet kapısı üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgesi. (S.G.K Uzun Vade Hizmet Dökümü), (PDF formatı)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. (JPEG veya PNG formatı)

Giriş Sınavı ve Tarihi

Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından, uygun şartları taşıyan adayların listesi, son başvuru tarihinden İtibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde; Trabzon Büyükşehir Belediyesi nin (www.trabzon.bel.tr), TİSKİ Genel Müdürlüğü nün (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi nin (www.trabsu.com.tr) internet adresleri üzerinden yayınlanacak ve bu kişiler sınav komisyonu tarafından çağrılacaklardır.

Listeye itirazlar, uygun şartları taşıyan adayların listesinin yayınlanmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.‘ ye yazılı olarak yapılacaktır. Sınav, başvurulan iş pozisyonuna göre sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınava çağrılan adayların, aday başvuru kayıt belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur.

Sınavda adayların; mesleki bilgi ve yetenek, davranış, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu, saha çalışmasındaki yeterliliği gibi niteliklere sahip olup olmadıkları ölçülecektir. Başvuru veya işe giriş işlemleri için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup, göreve başlatılmayacaklar, göreve başlatılmış olsalar dahi iş akitleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçları, Trabzon Büyükşehir Beledİyesi’nin (www.trabzon.bel.tr), TİSKİ Genel Müdürlüğü’nün (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin (www.trabsu.com.tr) internet adresleri üzerinden yayınlanacaktır. Asıl aday listesi ile her 5 (beş) kişi için 1 (bir) adet olacak şekilde yedek aday listesi Trabzon Büyükşehir Beledİyesi’nin (www.trabzon.bel.tr) TİSKİ Genel Müdürlüğü’nün (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin (www.trabsu.com.tr) internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin TIKLAYIN

Personel Alımı Yapılacak Kadroları Öğrenmek İçin TIKLAYIN

Bu yazımızda TİSKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 223 personel alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara TİSKİ İş İlanları Sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.