Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) eleman alımı için personel alımı ilanı yayımladı. Bu ilana göre TBMM lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından mühendis, elektrik, psikolog, şoför, teknik yönetmen, tekniker, teknisyen, kaynakçı, söndürme eri gibi aşağıda ilgili tablonun ilgili satırında görebileceğiniz bölümlere personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu yazımızın devamında.

TBMM PERSONEL ALIMI 2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.TBMM PERSONEL ALIMI SINAVI

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

azılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat www.devlette.com adresinden ilan edilecektir. Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
  2. Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,
  3. İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları,

gerekmektedir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU FORMU

Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  • Aday Başvuru Formu.
  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)
  • KPSS puanını gösterir belge.
  • Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.
  • Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler.

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANILAN BAŞVURU ŞARTLARI

UNVAN KODUHİZMET SINIFIKADRO UNVANIGÖREV YERİARANAN ŞARTLARKPSS PUAN TÜRÜKADRO SAYISI
1001EÖHAnaokulu ÖğretmeniAnkaraFakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P102
1002THSArşivciAnkaraFakültelerin tarih, bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak, Osmanlıca eğitimi almış olmak (Eğitim gördüğü bölümde Osmanlıca dersi alanlar transkriptle, diğer adaylar kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları resmi belgeyle başvuruda bulunacaktır. Osmanlıca eğitimine ilişkin belge başvuru formuna eklenecektir)P33
1003YHSBakıcı AnneAnkaraMesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
1004THSİstatistikçiAnkaraFakültelerin istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olmak.P251
1005THSKütüphaneciAnkaraFakültelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak.P34
1006GİHMemurAnkaraLisans programlarından mezun olmak.P312
1007THSMühendis/ElektronikAnkaraFakültelerin elektronik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.P31
1008THSMühendis/ ElektrikAnkaraFakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.P31
1010SHSPsikologAnkaraFakültelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak.P31
1011GİHŞoförAnkaraEn az lise veya dengi okullardan mezun olmak.
En az 5 yıllık B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Sürücü belgesi fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.)
P3P93P9412
1012THSTeknik YönetmenAnkaraFakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.P31
1013THSTeknikerAnkaraMeslek yüksekokullarının bilgisayar alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P934
2001THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
2002THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
2003THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
2004THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin metal teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
2005THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin çatı sistemleri veya metal teknolojisi alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P942
2006THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P948
2007THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik veya telekomünikasyon alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P942
2008THSTeknisyenAnkaraMesleki eğitim veren liselerin büro makineleri alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.P941
3001GİHUsta / KaynakçıAnkaraLise veya dengi okul mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan/eğitim merkezlerinden veya ilgili kurumlardan ustalık belgesi almış olmak.P941
4001GİHYangın Söndürme EriİstanbulEn az mesleki eğitim veren liselerin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya itfaiye mesleki eğitimi, arama ve kurtarma eğitimi veya ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek şartıyla en az lise veya dengi okullardan mezun olmak.(Belirtilen eğitim belgelerinden en az biri başvuru formuna eklenecektir.)P3P93P948

Bu yazımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca TBMM tarafından yayınlanan bütün ilanlara TBMM iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.