Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da bilinen kısa adı ile TBMM, yayınlamış olduğu iş ilanında çok sayıda işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TBMM işçi alımı ilanı kapsamında 197 işçi alımı yapacaktır. İlan kapsamında; aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, garson, hizmetli, pastacı, memur, görsel tasarımcı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 7 Şubat 2020 tarihine kadar iş başvurusu yapabilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İşçi Alımı İlanı 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alımı yapılacaktır.Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
  • Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözlü veya Uygulama Sınavı

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Atama Yapılacak Kadrolar

STATÜSÜUNVANIHİZMET
SINIFI
GÖREV
İLİ
KADRO SAYISIATANACAKLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
CİNS.KPSS YILI
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
ÖĞRENİM DURUMU
657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
AşçıYHSAnkara35E/KKPSS 2018/2019
P94 / P93 / P3
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak dalı veya yükseköğretim kurumlarının aşçılık, gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olmak.
İstanbul5
Yalova2
BahçıvanYHSAnkara5E/KKPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin tarım alanı bahçe bitkileri, süs bitkileri, peyzaj dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının bahçe tarımı, süs bitkileri, peyzaj bölümünden mezun olmak.
BulaşıkçıYHSAnkara10E/KKPSS 2018
P94
70
Lise veya dengi okul mezunu olmak.
İstanbul6
Yalova2
Çay Ocakçı ve garsonYHSAnkara17E/KKPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
GarsonYHSAnkara40E/KKPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
İstanbul5
Yalova3
HizmetliYHSAnkara33E/KKPSS 2018
P94
70
Lise veya dengi okul mezunu olmak.
İstanbul7
Yalova2
PastacıYHSAnkara6E/KKPSS 2018
P94 / P93
70
Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı pastacılık dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının pastacılık ve ekmekçilik bölümünden mezun olmak.
MemurGİHAnkara14E/KKPSS 2018/2019
P93/P3
70
En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının halkla ilişkiler bölümlerinde mezun olmak.
Görsel TasarımcıGİHAnkara5E/KKPSS 2018/2019
P3
70
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin grafik tasarım alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

Bu yazımızda TBMM tarafından yapılacak olan işçi alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara TBMM iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.