Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yani bilinen kısa adı ile TKDK yayınlamış olduğu ilan kapsamında 200 personel alımı yapacağını açıkladı. TKDK personel alımı ilanı kapsamında 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli alımı gerçekleştirecektir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ilana dair diğer detaylara haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 200 Personel Alımı İlanı 2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun personel alımıyla ilgili açıklamasıKurumumuz merkez ve taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alınmasına yönelik Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı 10 Eylül 2017 Pazar günü yapılacaktır. Söz konusu sınava başta Kurum merkezi olmak üzere Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İl Koordinatörlüklerine ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendislikleri, iktisadi ve idari bilimler, veteriner, hukuk fakülteleri ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabileceklerdir.

Kurumumuz Merkez ve Taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alınmasına yönelik Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Test Sınavı 10 Eylül 2017 Pazar günü yapılacaktır. Test sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecektir.

TARİH
http://www.tkdk.gov.tr üzerinden elektronik başvuruların alınması05.08.2017
http://www.tkdk.gov.tr üzerinden elektronik başvuruların sona ermesi09.08.2017 (Saat 17:00)
Sıralamaya giren adayların kurumun internet sitesinde yayımlanması (Sınav ücretinin yatırılması için başlangıç tarihi)11.08.2017
Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi14.08.2017
Başvuru evraklarının kuruma tesliminin sona ermesi (Sınav ücretinin yatırılması için son tarih)18.08.2017 (Saat 17:00)
Yazılı sınava girmeye hak kazanan nihai adayların açıklanması23.08.2017
Yazılı sınavın yapılması10.09.2017 (Saat 10:00)
Yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav ile ilgili duyuru kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav başvuruları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından alınacaktır. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, 05 Ağustos 2017 ve 09 Ağustos 2017 tarihleri arasında, http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yapacaklardır.

Sınava, belirtilen süreler içerisinde başvurusunu yapmayan adayların, bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınava girecek aday listesi, TKDK tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ÖDSGM) teslim edilecek ve bu listedeki adaylar sınava alınacaktır.

Adaylar sınav giriş belgesini 05 Eylül 2017 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

– Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı için değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Grup NuGrup Adı
1Denetçi
2Uzman
3Mütercim
4Destek Personeli

Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı, 10 Eylül 2017 Pazar günü, tek oturum halinde, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavında her bir grup için 100 soruluk, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 120 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.

Sınava girecek adaylar üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınav binasına giremezler. Bu şekilde sınava girmiş adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları 11 Eylül 2017 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 29 Eylül 2017 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sah ip olan aday/adaylar var ise başvuru yaparken durumlarını belirtmek ve evrak teslimi sırasında durumlarını belgelemek kaydıyla TKDK tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.Sınavda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması veya TKDK tarafından resmi yazı ile talep edilmesi durumunda sınav değerlendirme yönteminde değişiklik yapılacaktır. Bu husus TKDK ile ÖDSGM arasında yapılacak protokolde belirtilecek ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan edilecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir. Sınavda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların sınav puanının eşit olması halinde, “TKDK Personel Yönetmeliği” ve “TKDK Sınav Yönergesi” hükümleri doğrultusunda başarı sıralaması TKDK tarafından belirlenecektir.

İLETİŞİM

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

MEB için MEB İletişim Merkezi “Alo 147”

0 (312) 413 32 47 – 48

TKDK için 0 (312) 409 14 00 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TKDK’ye yapacaklardır. TKDK adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TKDK’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TKDK tarafından bildirilecektir. Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı ilanı hakkında detaylar belli olduğunda gerekli duyuruları paylaşacağız. Konu hakkında gelişmeleri takip etmek adına sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.