Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan ile 54 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı kapsamında  büro personeli alımı ve tekniker alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar 6 Şubat 2017 tarihinden başlamak üzere 10 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar iş başvurularını gerçekleştirebilirler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2017

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, birimi, unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
  • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS P3 (B) puan türü, Ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS P93 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Büro Personeli (Merkez ve Taşra)

Dört (4) yıllık Yüksek Okullarının Tapu Kadastro bölümünden veya iki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

Tekniker (Taşra)

İki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine yalnız bir unvan için, 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mesai bitimine (saat: 17:00) kadar (www.tkgm.gov.tr) adresinden temin edilerek doldurulacak olan “Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu” ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden birine başvuru yapabilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri : Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-Samsun- Kayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas- Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri (www.tkgm.qov.tr adresinde mevcuttur.)

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuru bitimi tarihinden itibaren Büro Personeli ve Tekniker unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan atama yapılacaktır.

Diğer Bilgiler

Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

  • Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
BölgeVizeli Olduğu İlBirimiBüro PersoneliTeknikerToplam
GENEL MÜDÜRLÜKMERKEZMERKEZ11
ADANAADANAPOZANTI Tapu Müdürlüğü11
ADANAADANAALADAĞ Tapu Müdürlüğü11
ERZURUMAĞRIAĞRI Tapu Müdürlüğü11
ERZURUMAĞRIDOĞUBEYAZIT Tapu Müdürlüğü22
SAMSUNAMASYATAŞOVA Tapu Müdürlüğü11
ANKARAANKARAPOLATLI Tapu Müdürlüğü11
ANKARAANKARAKIZILCAHAMAM Tapu Müdürlüğü11
ANTALYAANTALYAALANYA Tapu Müdürlüğü11
ANTALYAANTALYAELMALI Tapu Müdürlüğü11
BURSABURSAİNEGÖL Tapu Müdürlüğü11
BURSABURSAYILDIRIM Tapu Müdürlüğü11
BURSABURSAYENİŞEHİR Tapu Müdürlüğü11
DENİZLİDENİZLİÇAMELİ Tapu Müdürlüğü11
ANKARADÜZCEDÜZCE Tapu Müdürlüğü11
ESKİŞEHİRESKİŞEHİRSİVRİHİSAR Tapu Müdürlüğü11
ESKİŞEHİRESKİŞEHİRTEPEBAŞI Tapu Müdürlüğü11
GAZİANTEPGAZİANTEPŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü22
GAZİANTEPGAZİANTEPŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü22
HATAYHATAYANTAKYA Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULÇATALCA Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULŞİLE Tapu Müdürlüğü22
İSTANBULİSTANBULBAĞCILAR Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULSULTANBEYLİ Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULESENLER Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULARNAVUTKÖY Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULBAŞAKŞEHİR Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULÇEKMEKÖY Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULESENYURT Tapu Müdürlüğü22
İSTANBULİSTANBULSANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULSULTANGAZİ Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULBAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULKARTAL Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULPENDİK Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULİSTANBULSİLİVRİ Tapu Müdürlüğü11
İZMİRİZMİRKARABURUN Tapu Müdürlüğü11
GAZİANTEPKAHRAMANMARAŞGÖKSUN Tapu Müdürlüğü11
KONYAKARAMANKARAMAN Tapu Müdürlüğü11
İZMİRMANİSASALİHLİ Tapu Müdürlüğü11
VANMUŞMUŞ Tapu Müdürlüğü11
SAMSUNORDUALTINORDU Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULSAKARYAHENDEK Tapu Müdürlüğü11
İSTANBULSAKARYAKARASU Tapu Müdürlüğü11
SİVASSİVASZARA Tapu Müdürlüğü11
ŞANLIURFAŞANLIURFABİRECİK Tapu Müdürlüğü11
ŞANLIURFAŞANLIURFAVİRANŞEHİR Tapu Müdürlüğü11
SİVASTOKATREŞADİYE Tapu Müdürlüğü11
YOZGATYOZGATSORGUN Tapu Müdürlüğü11
GENEL TOPLAM401454

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İş Başvuru Formu

ADAY HAKKINDA BİLGİLER
1T.C. Kimlik No
2Adı ve Soyadı (Kısaltma yapılmadan)
3Doğum Yeri ve TarihiİlİlçeDoğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
4CinsiyetiKadın ? Erkek ?
5Baba AdıAnne Adı________ |
6İkametgah Adresi (Tebligat Adresi)
7Haberleşme Telefonları:CEP: DİĞER:
8Varsa İş Adresi ve Telefonu
9Askerlik DurumuYaptı ? Tecilli ? Muaf ?
10Bitirdiği Öğrenim KurumlanÜniversite
Bölümü/ Programı
Bitirdiği Yıl – Diploma Notu1
11KPSS(B) Puanı ve TürüKpssP3 KpssP93

KPSS (B) Puanı: Türü: ? ?

12Başvuracağı Sözleşmeli Pozisyon Unvanı? Büro Personeli ? Tekniker

Form tükenmez veya mürekkepli kalemle doldurulacak, istenen belgeler forma eklenecek. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır. Birden fazla unvan ve yer için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. İş Talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecektir.

İletişim

  • Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA
  • Telefon : (0312) 4136528
  • Faks : (0312) 4136525

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tapu ve kadastro genel müdürlüğü konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tapu ve kadastro genel müdürlüğü duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.