Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2662 Personel Alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2016 Bütçe ve Kanun Tasarısı görüşüldü. Görüşmelerde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ( TKGM )bütçesi de üzerinde durulan konulardan bir tanesiydi. Görüşmelerde söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Bakanlığın özellikle Niğde ve Bor’da personel ihtiyacının bulunduğunu söyleyerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacının giderilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan personel istediklerini açıkladı. Türkiye genelinde 1.162 adet 4A kadrosunda, 1.500 adet ise 4B kadrosunda personel talebi Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir.

Cerattepe Bakır madeni için 19 kurum ve kuruluşun olumlu rapor verdiğini kaydeden Sarı, ”Bunun haricinde kabul edilen ÇED raporuna esas olan çalışmalar için Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik rapor var. Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan böcek tahribatı, ekosistem tahribatı, yaban hayatına etkisine göre rapor hazırlanmıştır. ÇED raporu buna göre hazırlanmıştır” şeklinde konuştu.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı Detayları

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ( TKGM )bünyesine yapılacak olan 2662 personel alımı haberi için ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandığında Tapu Kadastro personel alımı ne zaman, Tapu Kadastro personel alımı şartları neler, Tapu Kadastro hangi illerde personel alımı olacak, başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi bilgileri de sizlerle paylaşmış olacağız. Tapu Kadastro personel alımı haberlerinden anlık olarak haberdar olmak için aşağıda bulunan sosyal ağlardan www.DEVLETTE.com adresimizi takip edebilirsiniz.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
  • Atanmak istediği unvanla ilgili ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak mülakat (sözlü sınav) sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
  • Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

ÖZEL ŞARTLAR

1- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (Bl)Pozisyonu İçin

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B1” kategorisi açık olmak,

c) Sınav tarihi itibari ile B1.1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d) Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

2- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (B2)Pozisyonu İçin

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B2” kategorisi açık olmak,

c) Sınav tarihi itibari ile herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d) Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

C) SAĞLIK ŞARTLARI:

Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurul Raporu alınması, alınan sağlık kurulu raporunun süresinin mülakat (sözlü sınav) tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ:

Adaylar, mülakata (sözlü sınava) katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç) Özel şartlarda belirtilen belgeler,

d) Başvurular 28/03/2016 – 01/04/2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

D) MÜLAKATIN (SÖZLÜ SINAVIN) ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, mülakata (sözlü sınava) çağırılacaktır.

Mülakata (sözlü sınava) girmeye hak kazanan adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri (www.tkgm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü sınav), adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüven, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İletişim Adresleri

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : (0312) 4136528

Faks : (0312)4136525


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.