Süt izni (emzirme izni) nedir?

Doğum yapmış kadın işçinin bu çocuğun ya da çocukların anne sütüne, annenin ise çocuklarını emzirebilmek için her gün boş zamana ihtiyaç duyacağı aşikardır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, emziren kadın işçilere süt izni ya da diğer adıyla emzirme izni hakkı tanınmıştır. İş hukukunda süt izni; 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin “I.Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı Kısmının “B) Süt İzni” başlıklı bölümünde, “657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında düzenlenmiştir.

Bir anne doğum yapmasının ardından, çocuğun gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için emzirmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin farkında olan yetkililer mevzuatta düzenlemeye gitmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan annelere, memur annelere süt izni, emzirme izni vermiştir. Bu yazımızda emzirme izni hakkında; süt izni süresi ne kadardır, süt izni nasıl kullanılır gibi merak edilen konulara değindik.Süt izni süresi günde ne kadardır, kaç saattir, kaç aydır?

Süt izni süresi ne kadar?

Doğum yapmış olan memurlara, süt izni kullanma hakkı kazandığı tarihten itibaren, ilk altı ay için günde 3 saat, ikinci altı ay için ise günde bir buçuk saat süre ile toplamda 1 sene boyunca süt izni yani emzirme izni verilmektedir. Süt izni, analık izninin bitiminden itibaren başlar. Çoğul doğumlarda süt izni süresi değişmez.

Süt izni nasıl kullanılır?

Doğum yapan kadın çalışanlar, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık analık izni yapabilmektedirler. Bu analık izni bitiminin ardından süt izni kullanmaya hak kazanmaktadırlar. Analık izni çoğul gebeliklerde doğumdan önce 10 haftadır. Doğum izninde doğumdan önce kullanmadığınız izninizi doğum sonrasında kullanabilirsiniz. Ancak bunun için sağlığınızın çalışmaya uygun olduğunu ve gebeliğinizin sağlıklı bir biçimde ilerlediğini gösterir bir heyet raporuna ihtiyaç duyarsınız. Bu doğum izniniz bittikten sonra ise süt izninizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Süt izni kullanmaya başlamak için BURADA yer alan dilekçe örneğini doldurarak amirinize iletmeniz yeterlidir. Herhangi başka bir başvuru veya işlem yapmanıza gerek yoktur. Peki süt izni süresi ne kadardır?

Süt izni kullanım zamanı – Süt izni ne zaman kullanılır?

Süt izninin kullanım zamanı ve günce kaç kez kullanılacağı ile ilgili ilgili mevzuat anneye büyük kolaylık sağlamıştır. Buna göre anne günün istediği saati ve istediği kadar ilk atı ay için günde 3 saat ve sonraki altı ay için günde bir buçuk saati geçmemek şartı ile süt izni kullanabilmektedir.

Süt izni birleştirilir mi, toplu kullanılır mı?

Bunun yanında gün içerisinde kullanılmayan süt izninin başka bir gün kullanılması ya da birden fazla güne ait süt izni süresinin birleştirilmesi mümkün değildir. Yani toplu kullanımı mümkün kılınmamıştır.

Annenin kullanmadığı süt iznini babası kullanabilir mi?

Süt izni hakkı, doğum yapan memura çocuğunu emzirmesi için tanındığından dolayı annesi harici başka bir kişi tarafından bu hak kullanılamaz. Şayet doğum yapmış olan anne, süt izni süresi bitmeden ölürse de yine bu hak baba tarafından kullanılamamaktadır.

Analık izni sonrası aylıksız izin kullanan memurun süt izni hakkı

Süt izni toplu kullanılır mı?

Doğum yapan memurlar, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminin ardından 24 aya kadar aylıksız izin kullanabilmektedirler. Süt izni kullanma hakkı ise doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren başlayarak 12 ay içerisinde sona ermektedir. Bu iki iznin aynı anda kullanılması mevzuatlarca engellenmiştir. Bu sebepten dolayı doğum yapan memur;

  • Analık izni süresini izleyen 12 ay içinde, herhangi bir süre ile aylıksız izin alması durumunda, aylıksız izinli olacağı süreler için süt izni hakkından yararlanamayacaktır.
  • Analık izni süresi bittikten sonra kesintisiz olarak en az 12 ay süre ile aylıksız izin alması durumunda, süt izni hakkını kullanmamış olacaktır.
  • Analık izni süresini izleyen 12 ay içinde, aylıksız izin kullanılmayan sürelerin ilk 6 ayında günde üç saat, ikinci 6 ayında ise günde bir buçuk saat süt izni kullanabilecektir.

Analık İzni Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYIN

Süt izni vermeme cezası nedir, ne kadardır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 26/1/n bendine göre; “Bu kanunun 30’uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası (2023 yılı için 1.619 TL) idari para cezası verilir.” Ayrıca süt izni kullanılmasına izin vermemek haklı fesih sebebidir.

Ayrıca ;

  • Emziren anneler doğumu izleyen 6 ay süre zarfından gece çalıştırılamazlar. Bunun yanında da günde 7.5 saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır.
  • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan iş yerleri, annelerin çocuklarını rahatlıkla emzirebilmeleri için iş yerine en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odası kurmak durumundadırlar.
  • Annelerin kullanma haklarının bulunduğu emzirme izni, çalışma süresi içerisinde yer almaktadır. Yani doğumu izleyen ilk altı ay süre zarfında günde 3 saat süt izni kullanan bir annenin çalışma süresi 7.5 + 3 saat değil, 4+3 saat olmak durumundadır. Çünkü İş Kanunu’muzun 66 ıncı maddesinde göre çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler çalışma sürelerinden sayılır.

Süt izni kaç saattir?

Süt izni hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları ise yazımız devamında yer almaktadır. Sizlerin de bu sayfada süt izni hakkında cevabını bulamadığı sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümümüzden bu sorularınızı sorabilirsiniz. Alanında uzman devlette.com ekibi en kısa sürede sorularınıza yanıt verecektir.

Süt izni uzatılabilir mi : Süt izni süresi yasalar çerçevesinde belirtilmiş olup, haberimizde verildiği gibidir. Bunun haricinde ek bir süre kullanılması mümkün değildir.

Süt izni bebek kaç yaşına girene kadar kullanılır : Süt izni ilk 6 ay üç saat ve sonraki 6 ay 1.5 saat olmak üzere kullanılır. Yani 1  yaşına kadar süt izni kullanılmaktadır.

Süt izni ne zaman başlar, biter : Süt izni, analık izninin bittiği tarihten itibaren başlamakta ve 1 sene boyunca kullanılmaktadır.

Süt izni alan öğretmenin ek dersi kesilir mi? : Süt izni alan öğretmenlerin ek ders durumları oldukça çok merak edilmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda bir tebliğ yayınlayarak konuya son noktayı koymuştur. Buna göre ; “…süt izni kullanmaları nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin bu saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, ilgilinin süt izni kullandığı saatlerde fiilen yerine getiremediği ders görevlerini yapmış sayılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

Süt izni biten anne nöbet tutabilir mi? : 657 sayılı kanun gereğince, kadın memurlara hamileliklerinin 24. Haftasından sonra doğumdan sonraki iki yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Ancak gündüz ve hafta sonu nöbet verilerek iş dağıtımı gerçekleştirilebilir.

Süt izni süresi çalışma süresinden sayılır mı? : İster memur, ister de özel sektör çalışanı olun süt izni yasalarca belirlenmiş en temel haklarınızdan bir tanesidir. Kullanmış olduğunuz süt izni süreleri ise çalışma sürelerinizden sayılmaktadır.

Süt izni olan anne kaç saat çalışır : Süt izni olan annelerin çalışma süresi yasalarca korunmuştur. Buna göre süt izni olan anneler en fazla günde 7.5 saat çalışır.

Süt izni parasını kim öder, maaştan kesilir mi : Süt izni annelere verilmiş yasal bir haktır. Bu haktan ne anne, ne de işveren vazgeçebilir. Kullanmış olduğunuz süreler çalışma süresinden sayıldığı için tam maaş alacaksınız. Bu yüzden herhangi bir ek ödeme almayacağınız gibi eksik ödeme de almazsınız. Maaşlarınız işveren tarafından hesabınıza yine aynı şekilde yatırılır.

Süt izni paraya çevrilir mi? : Süt izninden anneler kendi istekleri doğrultusunda vazgeçemezler. Bu yüzden de süt izninin paraya çevrilmesi veya süt izninin kullanılmadığı günler ek ödeme alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

Süt izni resmi tatile denk gelirse ne olur : Süt izni resmi tatil gününe denk gelirse zaten o gün süt izni hakkı doğmamaktadır. Bu durum resmi gazetede açıkça belirtilmiştir.

Bu yazımızda süt izni kaç aydır, birleştirilir mi, nasıl hesaplanır, süt izni yasası, yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER SÜT İZNİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, süt izni konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan süt izni duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.