Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonlarının desteklenmesi adına başlattığı çalışmaların kapsamında öğretmen alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Proje kapsamında 2 bin 78 öğretmen alımı yapılacak. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2 Bin 78 Öğretmen Alımı İlanı 2017

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda yürütülen rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PICTES) kapsamında Ek-1 tabloda belirtilen kontenjanlarda Türkçe öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli alınacaktır.Bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir. Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur.

Proje kapsamında istihdam edilen ve sözleşme imzalanan Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler ile Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan Öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; atama yapıldığı tarih itibariyle sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir. İlanda bahsi geçen genel tanımlar aşağıda verilmiştir.

 • Genel Müdürlük :Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
 • İdare :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezi
 • Proje /PICTES :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi
 • Geçici Süreli Öğretici :Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli
 • Rehberlik Danışmanı :Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli
 • GEM :Geçici Eğitim Merkezi

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Adaylarda aranan özel başvuru şartları, aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler

 1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği alan mezunu ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSS-P121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
 6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,
 7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

 1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir. (*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
 6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,
 7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

İşe Alınacak Personelin Görevleri

Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretmek, Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda rehberlik hizmeti vermek,

Geçici Türkçe Öğreticisi görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Mezunu olmak gereklidir. Geçici süreli Rehberlik Danışmanı görevlendirilmesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir. (*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

İşin sözleşme süresi 1 yıl olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalanacaktır. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda haftada 35 saate kadar derse girecek veya çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda bu süreyi dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin ve danışmanların hizmet alanı sözleşmede belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler / Evraklar Nelerdir?

İşe alınacak geçici süreli eğitim personelinden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir. Adaylardan başvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sözlü sınava davet edilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

 • Adli Sicil Belgesi
 • İkametgah Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 • Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 • Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi
 • KPSS sonuç belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Bin 78 Öğretmen Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 03 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar (www.meb.gov.tr) (http://pictes.meb.gov.tr/ ) (http://hbogm.meb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.

7.2. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak sınava aşağıda belirtilen herhangi 3 (üç) farklı internet sitesi üzerinden başvurabilirler:

Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr)
Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır. Başvuru belgesinin 2 adet çıktısını alarak bulundukları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Öğretmen Atama Birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını şahsen onaylatacaklardır. Başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamayan veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü Sınav

Geçici Öğreticilik ve Rehberlik Danışmanlığı için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenler kontenjan sayısının iki katına kadar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları ek değerlendirme formuna göre sınav komisyonunca değerlendirilecektir. Sözlü sınavda Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışmanları için sözlü sınav, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Bir önceki öğretici alımında başvuru yaparak sözlü sınava girenlerden 28.11.2016 tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü internet sitesinde yedekten yerleştirilen ancak göreve başlamayan öğretici adayları, yeniden başvuru yapmaları halinde yapılacak olan sözlü sınavından muaf tutulacaklardır. Bu adayların daha önceki sözlü sınav puanları geçerli olacak ve bu adaylar doğrudan Ek-1’de verilen tarihlere göre okul/kurum tercihi yapabileceklerdir. Proje kapsamında geçici süreli öğretici olarak başvuranlardan, daha önce Türkçe öğretim faaliyetlerinde eğitim personeli olarak görev yapmış olanlar, destekleyici belgelerini sözlü sınavlarda değerlendirilmek üzere sınav komisyonuna teslim edeceklerdir.

Sözlü Sınav Sonuçları

Sözlü sınav sonuçları, sınav bitimini müteakiben 3 iş günü içinde http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olarak 09 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında kurum tercihleri başvurusunda bulunacaklardır. Sözleşmeye davet sözlü sınavda başarılı olma sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları davet edilecektir. Sonuçların ilanından sonra Ek-2 Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlayacak öğreticiler/rehberlik danışmanları ile Proje Merkez Yönetimi arasında sözleşme imzalanacaktır. Söz konusu sözleşmeyi imzalamaya gelmeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir. Sözleşme imzalanacak adaylardan aşağıdaki ek belgeler istenecektir:

 1. Sağlık Kurul Raporu
 2. SGK İşe Giriş Belgesi (Varsa daha önce çalıştıkları işlere dair)
 3. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 4. Elektronik Başvuru Aşamasında istenen belgelerin Asılları (Onaylı Lisans Diploması veya Bitirme Belgesi, Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi)

Ücret :  Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin maaşları “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında karşılanacaktır.

Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlamak için gerekli belgeleri teslim etmeyen Geçici Süreli Türkçe Öğreticileri ve Rehberlik Danışmanları ile sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İş bu teknik şartname 11 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

 

İL ADISINIF ÖĞRETMENİTÜRKÇE ÖĞRETMENİREHBER ÖĞRETMEN
ADANA70022
ADIYAMAN1553
ANKARA005
ANTALYA001
BATMAN002
BURSA82714
DİYARBAKIR002
GAZİANTEP1479260
HATAY228174125
İSTANBUL10710467
İZMİR32147
KAHRAMANMARAŞ402231
KAYSERİ003
KİLİS316429
KOCAELİ002
KONYA38021
MALATYA16172
MARDİN805
MERSİN27717
OSMANİYE005
SAKARYA001
SİİRT001
ŞANLIURFA2147175
TOPLAM981597500

Geçici Süreli Eğitim Personeli Alımı Takvimi

27 Şubat – 02 Mart 2017Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurularının Alınması
27 Şubat-03 Mart 2017Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurusu Onay İşlemleri
04 Mart 2017Mülakat Gerçekleştirilecek İllerin Açıklanması
06 – 08 Mart 2017Mülakatların Gerçekleştirilmesi
09 – 12 Mart 2017Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması
13 – 15 Mart 2017Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi
20 – 24 Mart 2017Göreve Başlama İşlemlerin Yapılması,

Sözleşmelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından İmzalatılması

Mülakat Gerçekleştirilecek Olan İl Merkezleri

İL PLAKA KODUİL ADI
01ADANA
06ANKARA
25ERZURUM
34İSTANBUL
35İZMİR
52ORDU
63ŞANLIURFA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan geçici süreli eğitim personeli alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca MEB tarafından yayınlanmış diğer tüm ilanlara MEB iş ilanları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


DİĞER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, milli eğitim bakanlığı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan milli eğitim bakanlığı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.