Isparta ilimizde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi yayınladığı iş ilanı kapsamında çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire, fizyoterapist ve diğer personel alımı yapacaktır. İlan kapsamında 55 sözleşmeli 4/B personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapmak durumundadırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz, Hastane Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda yer almaktadır. • Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlarında KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak ,
 • Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2’nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
SIRA

Nu.

UNVANIBÜTÇE

TÜRÜ

BİRİMİADEDİARANAN NİTELİKLER
1HemşireÖzel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

20Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
2HemşireÖzel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

20Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

-3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3FizyoterapistÖzel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
4Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

4Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

-5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

5Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1Odyoloji Lisans Programlarından mezun olmak.
6Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
7Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

3Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi

Laboratuar Teknikleri, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

8Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
9Diğer

Sağlık

Personeli

Özel BütçeÜniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1Perfüzyon alanında lisans programından mezun olmak veya lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak veya Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinden Sağlık Bakanlığınca onaylı perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir belgesine sahip olmak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta, Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir. Adaylardan başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru formu,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi,
 • 2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.
 • Mesleki tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü)
 • Perfüzyonist yetki belgesi(Sağlık Bakanlığınca Onaylı)

Başvuru Sonuçları

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu yazımızda Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.