Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi” kapsamında proje destek ekibinde görevlendirilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini yayımladıkları ilan ile duyurdular. Evde çocuk bakımı hizmeti hakkında daha önceli yazımızda detaylı olarak bilgilendirme yapmıştık. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ve diğer bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( SGK ) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2015

“Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”  ile mali destek yoluyla işgücü piyasasında çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek ve böylece çocuk bakım hizmeti sunan kadınların kayıtlı istihdamının da desteklenmesi amaçlanmıştır. Hangi pozisyonda ne kadar personel alımı yapılacağı, personel alımı yapılacak iller ve sözleşme süreleri ilgili tablonun ilgili satırında belirtilmiştir.sgk sözleşmeli personel alımı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

  • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
  • Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Asgari koşulları sağlayan adaylar 50 (elli) puan almış olacaktır.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye tarafından verilen puanlarını ortalaması alınarak asgari koşulları sağladıkları için almış oldukları 50 puanın üzerine eklenir. Bu puan, adayın sınav sonucu olarak değerlendirilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve başvuruları uygun bulunan en yüksek puan alan en fazla beş aday (Yerel Proje Asistanı pozisyonu için 10 aday) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınav ANKARA’ da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Her bir üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucu olacaktır. Sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın değerlendirme sonucu olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden (www.sgk.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir: “Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara” Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

– Adayın adı ve soyadı;

– Görev yapacağı il (Ankara, İzmir, Bursa, Antalya);

– Başvurduğu pozisyon (Örn: Merkezî Destek Ekibi Proje Asistanı);

– “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir. Başvurular için son tarih 01.05.2015 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar akulu2@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

  • Kurumumuzun internet adresinde (www.sgk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),
  • Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge
  • Kimlik belgesinin fotokopisi Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Sürücü Belgesi fotokopisi (YDE Lideri hariç)

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır. Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşullarında belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış diğer bütün ilanlara SGK Personel Alımı İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.