Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşe alınacak olan personeller Ankara ilimizde istihdam edilecekler. SGK personel alımı ilanı kapsamında 193 personel alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 24 Nisan 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 193 Personel Alımı İlanı 2017

Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan türü esas alınarak toplam 193 sözleşmeli büro personeli alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
  • Üniversitelerin aşağıda belirtilen önlisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
  • Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylar için)

2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerle sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalansa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SIRA

NO

BÖLÜMLERSIRA

NO

BÖLÜMLER
1Bilgisayar11Bilişim ve İletişim Teknolojisi
2Bilgisayar Donanımı12Web Teknolojileri ve Programlama
3Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği13Bilgisayar Operatörlüğü
4Bilgisayar Programcılığı14Bilgi İşlem
5Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama15Bilgisayar Programlama
6Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri16Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
7Bilgisayar Programcılığı (İnternet)17Bilişim-Yönetim
8Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri18Bilgisayar Teknolojisi
9Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri19Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
10Bilgisayar Bilimleri

SGK 193 Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar 10/04/2017 – 24/04/2017 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ile https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinde bulunan başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu aşamada başvuru formundan bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Atama İşlemleri

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak 193 asıl ve 193 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

Asıl adaylardan ve sırası gelen yedek adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine, asıl adayların atanmalarına ilişkin belgelerin ilan edildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacak olup, söz konusu atama işlemleri ile ilgili duyurular Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır. Ataması yapılan ancak göreve başlatma işlemleri devam eden yedek adaylar hariç olmak üzere, 1 (bir) yıllık süre dolduktan sonra, boş pozisyonlara bu ilan kapsamında hiçbir şekilde atama yapılmayacaktır. Atama işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde atama işlemi iptal edilecektir. Atama işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Güvenlik ve Maaş

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli büro personeline aylık brüt 2157,85 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 775,66 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2933,51 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Merkez Atama Şube Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Atama Servisi

  • Tel : 0312 207 84 28 – 29
  • Faks : 0 312 207 84 41
  • e-posta: akavgaci@sgk.gov.tr – ftuna@sgk.gov.tr

Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan 193 personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca SGK tarafından yayınlanmış bütün ilanlara SGK iş ilanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.