Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu daha önce yapmış olduğu açıklamada yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine çok sayıda eczacı alımı yapacaklarını belirtmişti. Nihayet eczacı alımı ilanı yayımlandı. SGK eczacı alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler olacak? Tüm detaylara haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 110 Eczacı Alımı 2016

Sosyal Güvenlik Kurumu eczacı alımı ilanına dair yapmış olduğu açıklama aşağıdadır;Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine 28/03/2016 tarihli ve 2016/8720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen fıkrada; “Sosyal Güvenlik Kurumunda bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.” hükmü gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bu kura ile 440 eczacı yerleştirilecektir.

Kura sonucu yerleşimi yapılan 440 eczacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sınav sonucunda başarılı sayılan 110 eczacının ataması ilgili kurum tarafından gerçekleştirilecektir. SGK eczacı alımı kurası için adaylar başvurularını 11 Mayıs 2016 Çarşamba gününden itibaren www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden yapacaklardır. Sınavla ilgili takvim ve duyurular kura sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 110 Eczacı Alımı İlanı

  • “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesine 28/03/2016 tarihli ve 2016/8720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen fıkrada; “Sosyal Güvenlik Kurumunda bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.” hükmü gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bu kura ile 440 eczacı yerleştirilecek olup; kura sonucu yerleşen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilecek duyuru ve takvim çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 110 sözleşmeli eczacı pozisyonuna ilgili kurum tarafından atamaları yapılacaktır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı için ilan edilen pozisyona tercihte bulunup yerleşen adaylardan ilgili kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atanamayanlar, Sağlık Bakanlığının daha sonra ilan edeceği diğer açıktan atama kuralarına müracaat edebileceklerdir. Ancak yerleştirme sonrası ilgili kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atananlar ile sınav sonucu atanmaya hak kazanmasına rağmen atanmak istemeyenler bu kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuramayacaklardır.
  • Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
  • Adaylar bir (1) adet tercihte bulunabilecektir.
  • Kuraya başvuracak eczacı unvanlı adayların kura son başvuru tarihine kadar (en geç 17 Mayıs 2016 tarihi Salı günü dahil) mezun olmaları ve mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın fotokopisini, notere onaylatılmış PBS Başvuru Formu ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  • Noter tarafından onaylanmamış PBS Başvuru Formları ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 İlana Kimler Başvuru Yapamaz?

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen ilgili şartları taşımayanlar,
  • 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
  • Emekli olan eczacılar,

-bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını ve ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı halde sehven kabul edilip kura neticesinde yerleşmiş olanlar ilgili kurum tarafından yapılacak sınava alınmayacak, sınava alınmış olsa bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

Kura sonucu yerleşen adayların, yazılı ve/veya sözlü sınav takvimi ile atamaya ilişkin süreçleri yerleştikleri Sosyal Güvenlik Kurumundan takip etmeleri gerekmektedir.  Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara SGK başvuru formu ve özgeçmiş sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sosyal güvenlik kurumu konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sosyal güvenlik kurumu duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.