Sosyal devlet; sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan vatandaşlarının insanca yaşayabilmesi için gerekli sosyal adaleti ve sosyal düzeni sağlamak için ekonomik ve sosyal hayata müdahaleyi gerekli gören devlet biçimidir. Sosyal devlet anlayışı şu anda tüm gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır.

Sosyal devletin özellikleri nelerdir?

Sosyal devletin özelliklerinden bahsetmek gerekirse şöyle sıralanabilir;  • Gelir düzeyleri toplum içerisinde dengelenmeye çalışılır ve toplumun kesimleri arasında uçurumlar olmaması için gerekli önlemler alınır.
  • İhtiyacı olan ve çalışamayacak durumda olan vatandaşların ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.
  • Devlet toplumun çalışan kesimini işveren kesimine karşı yasalar aracılığı ile korur ve çalışanın hakkını gözetir.
  • Sosyal olarak adaletin ve düzenini sağlanması en temel politika olarak benimsenir.
  • Sosyal güvenlik ve sağlık gibi hizmetler devlet güvencesi ile yapılır ve toplumun her kesimi bundan yararlanabilir.
  • Güçsüzler güçlülerin karşısında devlet tarafından korunur ve kollanır.

Sosyal devlet ilkesi nedir?

Sosyal devlet ilke olarak eşitlik ilkesini benimser ve bunu korumak için uğraşır. Sosyalist devletten farklı olarak kişilerin mülk edinmesine izin verir ancak zengin ile fakir arasında uçurumlar olmasını önleyici politikalar izler. Sadece ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da toplumda eşitlik sağlamakla yükümlüdür. Eğitim ve sağlık alanında eşitlik ilkesini sağlamaya çalışır her vatandaşının aynı eğitim kalitesinde eğitim almasını ve aynı sağlık koşullarında yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Sosyal devlet örnekleri nelerdir?

Günümüzde Sosyal devlet örneği olarak bahsedilebilecek birçok devlet bulunmaktadır. Her ne kadar hepsi sosyal devlet sayılmasa da bu yönde politikalar izlemekte ve refahı belirli bir kesim için değil bütün vatandaşlarına sunacak politikalar ve tutumlar sergilemektedirler. İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler sosyal devletlere örnek gösterilebilirler. Sosyal devlet anlayışı, tanımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER SOSYAL DEVLET HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sosyal devlet konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sosyal devlet duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.