Memurların maaş ödemelerinde esas alınan aylık katsayısı ( 0.079308 , memuriyet taban aylıklarına uygulanacak olan aylık katsayısı ( 1.24144 ), iş gücü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise ( 0.25149 ) olarak uygulanacaktır. Bu veriler ve bilgiler ışığında sosyal denge tazminatı ödemelerin bariz artışlar meydana gelecektir. Sosyal denge tazminatı nedir, sosyal denge tazminatı nasıl alınır, kimler sosyal denge tazminatı alabilir, sosyal denge tazminatı alma şartları nelerdir, sosyal denge tazminatı ne kadardır hepsini ayrıntılı olarak örneklendirmelerle bu konumuzda ele alacağız.

Sosyal denge tazminatı nedir, ne demektir?

Sosyal Denge Tazminatı memurlar arası gelir farkını önlemek amacıyla alt grup maaş alan memurlara geçen sene ilk ve son altı ayda ödenen paradır. Adalet personeli için havuz gelirine sahip olmalarından dolayı direk olarak maaşlarına sosyal denge tazminatı yansıtılmaz. Ancak yıl sonunda bir adliye personelinin havuzdan aldığı para miktarı düşük kalırsa sosyal denge tazminatı ödenir.Sosyal denge tazminatı kimlere verilir?

Sosyal denge tazminatı alabilmek için belediyeler, bağlı kuruluşları ve il özel idarelerinin kadro pozisyonlarında istihdam edilen ve 4688 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu görevlisi tanımı kapsamına giren çalışanların hepsinin yapılacak sözleşme hükümlerinden yararlandırılması gerekmektedir.
Bu ifadeye de dayanarak kurumlar tarafından verilecek olan sosyal denge tazminatı için kamu görevlileri arasında herhangi bir sendika üyesi olmaları ya da olmamaları aranmayacak olup, söz konusu kurum ve kuruluşlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin ( memur, 4/B, 4/C gibi ) bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Sosyal denge tazminatı ne kadardır? 2023

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı ne kadardır?  Aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının ( ek göstergeler dahil ) %100’üdür. Yani 2.684,07 TL’dir. Bu rakamlar güncel veriler esas alınarak oluşturulmuştur.

NOT: Sosyal Denge Tazminatı, anneye çocuk parası gibi vergiden muaf tutulmaz. Yani %15 gelir vergisi kesintisi ve 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiler sosyal denge tazminatı miktarına uygulandıktan sonra ödenecek olan azami tutar ise 2.261 TL olarak hesaplanmıştır.

Sosyal denge tazminatı verilmesi yönünde yapılacak olan sözleşmelerde, sosyal denge tazminatı miktarı tavan tutarı aşmamak şartı ile ödenebilecek tazminatın aylık miktarı görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve zorluğu, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklılık gösterebilmektedir.

Sosyal denge tazminatı kimlere verilmez?

Bazı sosyal denge tazminatı alma şartları taşımayan mahalli idareler bu sözleşmeyi imzayalamazlar ve buralarda görev yapan personel de bu tazminatı almaya hak kazanamaz. Buna göre sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılacak ilgili mahalli idarelerin;

  • Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığı’na olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşmaması,
  • Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunmaması,
  • Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde % 30’unu, il özel idaresinde % 25’ini aşmaması, gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sosyal denge tazminatı alma şartları taşınmadığı sürece herhangi bir sözleşme yapılabilmesi söz konusu değildir. Doğal olarak da sözleşme yapılamayan kurumlarda çalışanlara tazminat verilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu şartları taşımasa bile sözleşmenin yapılmasından sonra bu şartlar oluşursa sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır.

Bazı mahalli idareler yapmış oldukları toplu sözleşmelerde sosyal denge tazminatı alamayacak personeli ayrıca belirlemektedirler. Buna göre;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinde belirtilen aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının kesinleşmesi halinde 1 ay süresince,
  • Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılma, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,
  • Ücretsiz izin alınması halinde izin süresince, sözleşme hükümlerinden yararlandırılmamaktadırlar.

Bunun yanında kendi kurumundan sosyal denge tazminatı alan geçici görevli memur personel de sözleşme hükümlerinden yararlanamazlar. Sonuç olarak belediyelerin yapmış oldukları toplu sözleşmeler detaylı bir şekilde incelendiğinde bazı belediyelerin abartılı davrandıkları açıkça görülmektedir. Kimi belediyeler fazla emekli ikramiyesi verirken, kimileri bayram ikramiyesi ödemekte, kimileri de sosyal denge tazminatını belirtilen tavan fiyatı üzerinde ödeyerek sistemi ve kendilerini zora sokmaktadırlar. Bu sebeple www.devlette.com olarak bir kısım ödemelerin haddinden fazla yapılması sonucu diğer ödemelerin imkansız hale gelmesi, gelebilmesi sebebiyle mevzuatta yeni ve kalıcı düzenlemeler gerektiği düşüncesini benimsiyoruz.

Bu yazımızda sosyal denge tazminatı miktarları, oranları ile üst sınırı, tavanı ve yönetmeliği konularında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MEMURİYET HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memuriyet konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memuriyet duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.