Sokağa Çıkma Yasağı Nedir?

Sokağa çıkma yasağı, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması hatta askıya alınması anlamını taşır. Adından da anlaşıldığı gibi olağanüstü hal durumunda kişiler adreslerinden ayrılamaz, sokaklarda bulunamazlar.

Mevcut hukuk düzeninde sokağa çıkma yasağı yetkisi iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra hal idaresine ve sıkıyönetimden sonra sıkıyönetim komutanına. Aşağıda bunlarla ilgili kanun maddeleri yer almaktadır.1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3. Maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyle:

Madde 3/1. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun a ve b bentleri de şöyle:

“a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,”

Son sokağa çıkma yasakları için hukuki gerekçe olarak kullanılan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ise şöyle:

“C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası Ne Kadar?

Peki vatandaşlar bu kanun hükümlerine uymazlarsa ne olur? Yine kanunlarda belirtilen esaslara göre sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 100 TL para cezası kesilir. Yani 100 TL’si olan vatandaşlar sokağa çıkabilirler. Bu mevzuatın evrensel ilkelere tamamen aykırı olduğunu da unutmamak gerekir.

Seçimlerde Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Seçimlerde herhangi bir sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır. Bu uygulama daha çok nüfus sayımı ile karıştırılmaktadır. Çünkü eskiden nüfus sayımı yapılırken sokağa çıkma yasağı uygulanır ve vatandaşlar evlerinde sayımı beklerlerdi. Ancak adrese dayılı sayım sistemi ile bu uygulama tamamen tarih oldu. 2000 yılından bu yana adresimize bakılarak nüfus sayımı yapılmakta ve herhangi bir sokağa çıkma yasağı gibi uygulama ile karşılaşmamaktayız.

Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı cezası ve sokağa çıkma yasağı hakkında çeşitli bilgiler sunmaya çalıştık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sokağa çıkma yasağı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sokağa çıkma yasağı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.