Daha önce BURADA yer alan haberimizde 2.234 bekçi alımı gerçekleştirileceği bilgisini değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Nihayet bugün ilk ilanlar yayınlanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre Şırnak ili ve ilçelerine 715 bekçi alımı gerçekleştirilecek.  Bekçi alımı şartları neler, başvuru nereye yapılacak, son başvuru tarihi ne tüm detaylar haberimizin devamında.

Şırnak Valiliği’nce Yapılacak 715 Bekçi Alımı Detayları

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı Ek-l’de de belirtilmiştir. İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar öncelikle sözlü sınava girecek olup, sözlü sınavdan geçer not alanlar yazılı sınava gireceklerdir. Yazılı sınav sonucuna göre bekçi olmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Aşağıda Şırnak bekçi alımı ilanı için başvuru şartları verilmiştir.Şırnak İli 715 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlkokulu bitirmiş olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir liilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Yukarıda bulunan başvuru şartlarını herhangi bir aşamada taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları anında iptal edilir.

Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bekçi adayları çalışmak istedikleri valiliklere istenilen belgeler ile beraber başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru dilekçelerinde işe başlayana kadar doğabilecek masrafların kendilerine ait oldukları açıkça yer almaktadır. Yapmış olduğunuz başvurular İlçe emniyet müdürlüklerine veya amirliklerine havale olunarak adayın bekçi olabilmesi için herhangi bir engel olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılır. Başvurusu kabul edilmeyen adayların dilekçeleri nedeni açıkça belirtilerek başvuru sahibine geri gönderilir. Adaylar sözlü ve yazılı sınava katılmak için;

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum beyanı,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil beyanı,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Şırnak Bekçi Alımı Başvuru Tarihleri: Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

Başvurularını düzgün bir şekilde gerçekleştiren ve bekçi olması için herhangi bir engeli bulunmayan adaylara “sınava giriş belgeleri” verilir. Bu belgede sözlü sınav hangi gün yapılacak, sözlü sınav nerede yapılacak, sözlü sınav saat kaçta yapılacak belirtilmektedir.

Bekçi alımı için yazılı ve sözlü sınavlara girmiş ve başarıyla bitirmiş, ayrıca başvurusunda herhangi bir sorun olmayan adaylar için başarı listeleri “11/05/2016” tarihinde açıklanacaktır. Bu listelere valiliklerin internet sitelerinden kolaylıkla erişilebilinecektir. Sınavlara ait itirazlarınızı ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından iki iş günü içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

Bekçi olmaya hak kazanan adaylar atanmak için sağlık kurul raporu almaları ve ilgili emniyet birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Ataması yapılan aday memurlar arasından göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ise adaylar çağırılır.

NOT: Şırnak İl Merkezinde başvuruda bulunmak isteyen adaylar sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden dolayı Cizre Kaymakamlık Makamına başvuruda bulunacaklardır.

ŞİRNAK
MERKEZ205
BEYTÜŞŞEBAP30
CİZRE205
GÜÇLÜKONAK30
İDİL60
SİIOPİ155
ULUDERE30
TOPLAM715

 

 

 


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.