Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK yayınladığı ilan ile taşra teşkilatına personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımı ilanı kapsamında 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.  Adaylardan başvurularda KPSS şartı aranıyor.  Adaylar ilgili ilana 6 Haziran 2016 ile 20 Haziran 2016 tarihleri arasında başvurabileceklerdir.  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. SGK personel alımı ilanına dair diğer başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu gibi bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı 2016

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 6 Haziran 2016 – 20 Haziran 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SGK 400 Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan 400 sosyal denetmen yardımcısı alımı ilanı için iş başvurusu yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
 • Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Giriş sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcısı Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal denetmen yardımcısı alımı sınavı için başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıda bulunan iş başvurusu formu üzerinden 6 Haziran 2016 ile 20 Haziran 2016 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

SGK 400 Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Aday başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

SGK Personel Alımı İş Başvurusu Sırasında Hangi Belgeler İstenir?

 • Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)
 • Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 22/06/2016 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 01/07/2016 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen teslim edebileceklerdir. Başvurunun son günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

(İstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.)

SGK Denetmen Yardımcısı Alımı Sözlü Sınavı

 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
 • Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.
 • Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMTARİHAÇIKLAMALAR
Ön Başvuru Tarihleri6 Haziran 2016

20 Haziran 2016

Elektronik ortamda başvurulacak.
Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesinin İlan Edilmesi22 Haziran 2016
Sözlü Sınav Tarihleri

Bu haberimizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan 400 sosyal denetmen yardımcısı alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca SGK tarafından yayınlanan diğer bütün ilanlara SGK Yeni İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER SGK İŞ İLANLARI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sgk iş ilanları konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan sgk iş ilanları duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.