Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ilan kapsamında 25 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 9 Ocak 2019 saat 23:59’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2019

(1) Savunma Sanayii Başkanlığımda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7′ nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:Başvuru Şartları Nelerdir?

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

 • 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımaları,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmaları,
 • 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1 puan türünden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları.
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması, askerlik çağma gelmemiş bulunmaları veya askerlik çağma gelmişler ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.
 • Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.
ÖĞRENİM

BÖLÜMÜ

KONTENJANSÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRALACAK ADAY SAYISIKPSS ŞARTIYDS ŞARTI
İşletme/ iktisat416KPSS P1 puan tülünden eıı az 85 puanİngilizce alaımıda en az B seviyesi

(en az 80 puan)

TOPLAM416

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adaylar başvuruların ; 1 Şubat – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Başkanlığın İnternet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2019, cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
 • Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurt dışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kumlu denklik belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini,
 • Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağırılmayacaktır.

Giriş Sınavı

Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın İnternet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyum tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha soma sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır. Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınav, adayların;

 1. Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.
 4. Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.

Değerlendirme ve Atama

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puanı üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları. Başkanlıkta ve Başkanlık İnternet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir. Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup , daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen şiire içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kanıtı kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının 0 312 411 96 85, 03124119136 veya 0 312 411 93 02 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Bu yazımızda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Savunma Sanayii Başkanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.