Savcı, suç haberinin kendisine ulaşması ile devlet adına araştırma ve soruşturma yapan, kamu davasının açılmasını gerektiren şartların oluşması durumunda dava açan ve yürüten, mahkemelerin vermiş olduğu kararları yerine getiren ve kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapma durumunda olan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlileridir. Savcılar, ceza yargılamalarında iddia makamı adına hizmet eder. Peki nasıl savcı olunur? Savcı olmak için gereken şartlar nelerdir?

Savcı Olmak İçin Gereken Kişisel Özellikler, Şartlar Nelerdir?

Kanunun 7. Maddesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, hakimlik ve savcılık mesleğini icra etmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Kimler savcı olabilir? • Türk vatandaşı olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • (Mülga)
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
 • Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
 • Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

şarttır.

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı olmak için öncelikle ülkemizde ya da denkliğe sahip yurt dışında bulunan hukuk fakültelerinin birisinden mezun olmanız gerekmektedir. Daha sonra ise ÖSYM tarafından düzenlenen hakimlik savcılık sınavına girerek 100 puan üzerinden en az 70 almanız gerekmektedir.

Hakimlik ve savcılık sınavı 100 soru alan bilgisi, 40 soru genel kültür ve genel yetenek bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak savcı olmak için tek gereken şart bu sınavda 70 almak değildir. Savcı olabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanın içerisinde girmeniz gerekmektedir. Şartlara uyan ve kontenjan içine yani sıralamaya girebilmiş adaylar mülakata çağrılırlar. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan savcılık adayları staj yapmaya hak kazanmaktadırlar. 2 sene staj süresini de tamamlamalarının ardından bir sınava daha girmektedirler. Ancak bu sınavdan kalmak istisnai bir durumdur.

Tüm bu süreci başarıyla geçen savcılık ve hakimlik adayları meslek ayrımı yapmaktadırlar. Adayların hakim ya da savcı olacakları bu aşamada belirlenmektedir. Savcı olmak istediğini bildiren adaylar atamaları geldiğinde meslek hayatına başlamaktadırlar.

Farklı il ve ilçelerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonraki Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı olabilmekte ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilmektedirler.

Bu yazımızda savcı nasıl olunur, nasıl savcı olunur, kimler savcı olabilir, kimler savcı olamaz, savcı olmak için gereken özellikler nelerdir, savcı olma şartları nelerdir, savcı olmak istiyorum nasıl olurum, detaylı olarak bahsettik. Savcılık mesleği hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

 


DİĞER ADALET BAKANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, adalet bakanlığı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan adalet bakanlığı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.