Daha önce BURADA yer vermiş olduğumuz haberimizde 2.234 bekçi alımı gerçekleştirileceği bilgisini değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Uzun zamandır beklediğimiz bekçi alımı ilanları ise nihayet yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı kapsamında Şanlıurfa ili ve ilçeleri için 60 bekçi alımı gerçekleştirilecek.  Ceylanpınar 40 bekçi alımı ve Viranşehir 20 bekçi alımı olmak üzere Şanlıurfa’da yapılacak olan 60 bekçi alımı ilanına dair başvuru şartları neler, başvuru nasıl ve nereye yapılacak, başvuru tarihleri neler, sözlü ve yazılı sınavlar hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Ceylanpınar ve Viranşehir Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlkokulu bitirmiş olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Kaymakamlıklar tarafından İlçe Emniyet Müdürlüklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu, tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartlan taşımak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Şanlıurfa bekçi alımı başvurusu yapabilmek için yukarıda vermiş olduğumuz başvuru şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir. Herhangi bir aşamada yukarıda verilen başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları iptal edilecektir.Şanlıurfa Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Bekçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını aşağıda vermiş olduğumuz kaymakamlıklarca talep edilen evrak ile gerçekleştirmek durumundadırlar. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvuru sırasında veya sonrasında doğacak tüm masraflardan sorumlu olduklarını ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar başvurularını ilçe emniyet müdürlüklerinden gerçekleştireceklerdir. Yani Ceylanpınar ilçesi için bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Viranşehir ilçesinde çalışmak isteyen adaylar da Viranşehir ilçe emniyet müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmak durumdadırlar.

Şanlıurfa Bekçi Alımı Başvuru Tarihleri : Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ile 29 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

Bekçi Alımı Başvurusunda Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adayların bekçi alımı başvurusu sırasında bekçiliğe giriş için gerekli şartları taşımadığı anlaşılırsa, isteklerinin kabul edilmediklerini gösterir bir dilekçe ile başvuru sahibine iletilir. Adaylardan başvuru esnasında aşağıda bulunan belgeler talep edilmektedir.

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum beyanı,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil beyanı,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Bekçiliğe alınmasında herhangi bir engel tespit edilmeyen ve öngörüldüğü şekilde usule uygun bir biçimde başvurularını gerçekleştiren adaylara “sınava giriş belgesi” verilecektir. Bu belgede sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihi gün ve saat olarak belirtilecektir.

Şanlıurfa (Ceylanpınar ve Viranşehir ) Bekçi Alımı İçin Sözlü ve Yazılı Sınav Tarihleri

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2016 tarihinde aşağıda belirtmiş olduğumuz başvuruda bulundukları ilçede sınava gireceklerdir.

 • Ceylanpınar Kaymakamlığı : Sınav Yeri: Abdülkerim Gök Konferans Salonu Sınav Saati: 09:00
 • Viranşehir Kaymakamlığı Sınav Yeri: Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokali (İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası) Sınav saati 09:30

Adaylar sınava sınav giriş belgesi ile girmek durumundadırlar. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde smava gireceklerdir. Yazılı sınav Ceylanpınar İlçesinde , Ceylanpınar İmam Hatip Ortaokulu, Ceylanpınar Fen Lisesi ve  Pınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak olup sınav saati 09:30 olarak belirtilmiştir. Yazılı sınav Viranşehir İlçesinde Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Tarım Lisesi) yapılacak olup sınav saati 09:30 olarak belirtilmiştir.

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlan yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil eder. Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin İlanından itibaren iki. iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir.

Şanlıurfa Valiliği’nce Şanlırfa’nın ilçeleri olan Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde yapılacak olan bekçi alımı ile ilgili başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu ile ilgili detaylı bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebileceğiniz gibi bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri de sosyal ağlardan www.devlette.com adresimizi takip ederek öğrenebilirsiniz.


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.