Samsun Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda memur alımı yapacağını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında 134 memur alımı gerçekleştirecektir. Samsun Büyükşehir belediyesi ilan kapsamında mühendis alımı, mimar alımı, tekniker alımı, şehir plancısı alımı, grafiker alımı, istatistikçi alımı, sanat tarihçisi alımı, hemşire alımı, veteriner alımı, diyetisyen alımı, çocuk gelişimcisi alımı, psikolog alımı, fizyoterapist alımı, sosyal hizmet uzmanı alımı, tahsildar alımı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı, bilgisayar işletmeni alımı, imam alımı ve gassal alımı yapacaktır. Adaylar ilana 10 Nisan 2023 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı İlanı 2023

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.Sıra

No

Kadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1MühendisTH810Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
2MühendisTH87Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
3MühendisTH84Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
4MühendisTH83Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
5MühendisTH82Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
6MühendisTH82Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
7MühendisTH72Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
8MühendisTH72Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
9MühendisTH72Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
10MühendisTH71Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
11MühendisTH72Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
12TeknikerTH7-85Meslek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP9370
13TeknikerTH84Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP9370
14TeknikerTH83Meslek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon Ön Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP9370
15MimarTH86Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
16Şehir PlancısıTH83Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
17GrafikerTH81Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Ön Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP9370
18İstatistikçiTH82Fakültelerin, İstatistik ve Ekonometri Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
19Sanat TarihçisiTH81Fakültelerin Sanat Tarihi Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
20HemşireSH81Fakültelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
21Veteriner HekimSH7-83Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmakKadın/ErkekP370
22DiyetisyenSH81Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
23Çocuk GelişimcisiSH92Fakültelerin Çocuk Gelişimi Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
24PsikologSH83Fakültelerin Psikoloji Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
25FizyoterapistSH81Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
26Sosyal Hizmet UzmanıSH83Fakültelerin Sosyal Hizmet Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
27TahsildarGİH95Fakültelerin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmakKadın/ErkekP370
28Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

GİH85Fakültelerin Maliye Lisans programlarından mezun olmakKadın/ErkekP370
29Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH82Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
30Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH84Fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
31Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH82Fakültelerin Gazetecilik Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
32Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

GİH81Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
33Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH92Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
34Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH92Fakültelerin Turizm Rehberliği Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
35Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH92Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
36Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniGİH94Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programından mezun olmakKadın/ErkekP370
37Bilgisayar İşletmeniGİH8-922Fakültelerin iktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmakKadın/ErkekP370
38AvukatAH82Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmakKadın/ErkekP370
39İmamDH103Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden mezun olmakErkekP370
40GassalDH102İmam Hatip Lisesi mezunu olmakKadınP9470

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru özel şartları

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,
 2. Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 9. İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı Başvurusu

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30.03.2023 tarihinden 10.04.2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 13.04.2023 Pazartesi günü Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.samsun.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında (Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı için 20-30/04/2023 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu yazımızda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 134 memur alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye tarafından yayınlanan tüm ilanlara Samsun Büyükşehir Belediyesi İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.