Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda memur alımı yapacağını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ilanı kapsamında bilgisayar mühendisi, uluslararası ilişkiler ve andlaşmalar uzmanı, mali işler uzmanı, performans ve program uzmanı, gümrük işleri uzmanı, grafiker, personel işleri uzmanı, istatistikçi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 12 Kasım ile 22 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı İlanı 2018

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2 gün istirahat) görev yapacaktır.

NOT-2: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.

HINISINVANflDERECESİALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THSBilgisayar

Mühendisi

81K/EFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu olmak.ANKARA

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

70

GİHSUluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı92K/EFakültelerin Uluslararası İlişkiler

bölümünden mezun olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA

(2)

2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHSMali İşler Uzmanı91K/EFakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak.İSTANBUL

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

70

GİHSPerformans ve Program Uzmanı91K/EFakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak.ANKARA

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

70

GİHSGümrük

İşlemleri

Uzmanı

91K/EFakültelerin Gümrük İşletmeKamu Yönetimiİşletme veya İktisat bölümü mezunu olmak.İSTANBUL

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

70

GİHSPersonel

İşlemleri

Uzmanı

91K/EFakültelerin Kamu Yönetimiİşletmeİktisat veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak.İSTANBUL

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

70

THSGrafiker81K/EFakültelerin Grafik Tasarım/Tasarımı bölümü mezunu olmak.ANTALYA

(1)

2018 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

HINISINVANflDERECESİALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THSİstatistikçi81K/EFakültelerin; İstatistik, İstatistik ve

Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve İstatistik bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA

(1)

2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
THSİstatistikçi

(NOT-1)

81K/EFakültelerin; İstatistikİstatistik ve

Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve İstatistik bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

İSTANBUL

(1)

2018 YILI KPSSP03 ASGARİ 70

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ş artlara sahip olmak.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.
 • Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
 • Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).
 • Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluş unda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylar başvurularını İnternet üzerinden 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvurular; 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de başlayacak, 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16:00’da sona erecektir. Adaylar İnternet üzerinden başvurularını yaparken;

 • Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
 • Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak(bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT-4: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).

Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için de ğ erlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 12 katı kadarı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, sınav saati ve yeri bilgileri 30 Kasım 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

Mülakat Sınavı Tarihi, Yeri ve Sonuçları

Mülakat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 30 Kasım 2018 tarihinden sonra mülakat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülakat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-5: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi İnternet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

 • Başvuru Başlangıcı : 12 Kasım 2018 Saat 14:00
 • Başvuru Bitişi : 22 Kasım 2018 Saat 16:00
 • Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı : 30 Kasım 2018’den sonra

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon 0 (312) 416 45 60

(Hafta İçi: 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında)

Bu yazımızda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Sahil Güvenlik Komutanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.