Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda memur alımı yapacağını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ilanı kapsamında elektrik mühendisi, endüstri mühendisi, elektronik mühendisi, makine mühendisi, gemi inşa mühendisi, şehir plancısı, uzman, mütercim, uluslararası ilişkiler ve antlaşmalar uzmanı, iş hukuku ve sözleşme uzmanı, radyo televizyon uzmanı ve sosyal medya uzmanı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 13 Kasım ile 6 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı İlanı 2017

Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait bütün kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen kamuoyuna İnternet aracılığı ile duyurulur. Kanun ve yönetmeliklerle uyuşmazlık olması durumunda kanun ve yönetmelik geçerli olacaktır.Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

HINISINVANflDERECESİALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THSElektrik

Mühendisi

81K/EFakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin

birinden mezun olmak ve buna ilave olarak “Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” sahibi olmak.

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
THSEndüstri

Mühendisi

83K/EFakültelerin Endüstri Mühendisliği

bölümünden mezun olmak.

ANKARA (3)2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

THSElektronik

Mühendisi

81K/EFakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmakANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
THSMakine

Mühendisi

81K/EFakültelerin Makine Mühendisliği

bölümünden mezun olmak

ANKARA (1)2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

THSGemi İnşa Mühendisi81K/EFakültelerin Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi

İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
THSŞehir

Plancısı

81K/EFakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olmak.ANKARA (1)2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

GİHSUzman91K/EEğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.ANKARA (1)2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

HINISINVANflDERECESİALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİBAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

GİHSMütercim

(İngilizce)

91K/EFakültelerin; İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHSUluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı91K/EFakültelerin Uluslararası İlişkiler

bölümünden mezun olmak ve buna ilave olarak YDS Sınavında en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHSİş Hukuku ve

Sözleşme

Uzmanı

91K/EFakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak.ANKARA (1)2016 YILI

KPSSP03

ASGARİ

60

GİHSRadyo

Televizyon

Uzmanı

91K/EFakültelerin Radyo Televizyon, Radyo ve

Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

GİHSSosyal

Medya

Uzmanı

91K/EFakültelerin Yeni Medya bölümü mezunu

olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)2016 YILI KPSSP03 ASGARİ 60

(NOT-1)

Yabancı dil puanı bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin 2017 yılı sınav takviminde yer alan ve 25 Kasım 2017 tarihinde yapılacak e-YDS sınavına girebilir, alacağı puanın yeterli olması durumunda başvuru yapabilir. (e-YDS sınavının başvuruları halihazırda devam etmekte olup, 16 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.
 • Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
 • Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).
 • Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (son başvuru gün ay 1999 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluş unda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Memur Alımı İlanı Başvurusu

Adaylar başvurularını internet üzerinden 13 Kasım-06 Aralık 2017 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvurular; 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 15:00’de başlayıp, 06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de sona erecektir. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

 • Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
 • İlave olarak adaylardan istenen belge/sertifika/ruhsat vb. dokümanların ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
 • Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).

Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir. Başvurular sırasında yalnız bir unvan tercih edilecek, birden fazla unvan için tercihte bulunulmayacaktır.

Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 20 Aralık 2017 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

Mülakat Sınavı Tarihleri, Sınav Yeri ve Mülakat Sonuçları

Mülakat sınavı tarihleri, sınav yeri, sonuçların açıklanacağı tarih adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare açıklanacaktır.

NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

 • Başvuru Başlangıcı : 13 Kasım 2017 Saat 15:00
 • Başvuru Bitişi : 06 Aralık 2017 Saat 14:00
 • Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı : 20 Aralık 2017’den sonra

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü Telefon 0 (312) 416 45 60

Bu yazımızda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.