Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ilan kapsamında 4 uzman personel istihdam edecektir. Adaylar AB projesi kapsamında işe alınacak olup, ilana 16 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Uzman Personel Alımı İlanı 2018

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (CRIS IPA 2016/378-641) UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANIT.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan CRIS IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 4 (Dört) personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

AB İHALE / SATIN ALMA UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan hizmet ve mal alımı ihale süreçlerinin AB PRAG kurallarına ve ilgili ulusal mevzuata uygun bir şekilde organize edilmesi,
 • İlgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde, ihale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin, PRAG kurallarına uygun şekilde zamanında
 • ve eksiksiz olarak hazırlanması,
 • İhale süreçlerinin başından sonuna kadar yürütülmesi,
 • Satın alınacak hizmet ve ürünler için piyasa araştırmasının yapılması,
 • Değerlendirme sürecinin PRAG kurallarına uygun şekilde tamamlanmasının temini,
 • Sözleşmelerin PRAG kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı ile işbirliği içerisinde, satın alma faaliyetlerine ilişkin periyodik raporlamaların yapılması,
 • Satın alma konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerileri.
 • İyi raporlama becerileri.
 • En az 10 yıllık iş deneyimi.
 • En az 7 yıl satın alma/ihale deneyimi
 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi
 • AB tarafından finanse edilmiş projelerde satın alma uzmanı olarak çalışmış ve/veya hizmet ve mal alımı ihaleleri süreçlerini yönetmiş olmak tercih sebebidir.
 • Ulusal satın alma kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanındaki projelerde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB FİNANS ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Finans Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Finans Uzmanı’na yardımcı olmak,
 • AB Finans Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek,
 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerileri.
 • İyi raporlama becerileri.
 • Finans alanında en az 6 yıllık iş deneyimi.
 • En az 3 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde finans asistanı olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • En az 3 yıl proje hesaplarının muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda çalışmış olmak.

SAHA GÖZLEMCİSİ

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında sahadaki uygulama ve faaliyetleri yerinde izlemek ve gerektiğinde Proje Müdürünün verdiği yetkiyi kullanarak müdahale etmek,
 • Gerekli olduğunda proje faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili sahada karşılaşılan problemlerin önlenmesi amacıyla çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak,
 • Proje faaliyetlerinin sahadaki uygulanması ve ulaşılan hedeflere ilişkin somut verilerin de yer aldığı periyodik raporları hazırlayarak Teknik Takım Koordinatörü’ne sunmak,
 • Proje kapsamındaki kalite göstergelerinin geliştirilmesi süreçlerine sahadan elde edilen bilgi ve deneyimler vasıtasıyla katkı sağlamak,
 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden ya da Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak,
 • En az 10 yıllık iş deneyimi,
 • İyi iletişim becerileri,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • İyi derecede Türkçe bilmek.
 • Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • AB PRAG kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
  İyi derecede İngilizce veya Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

Adayların Değerlendirilmesi

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya özgeçmişini aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır. Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir. Mülakat İngilizce yapılabilir. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

Başvuru Şekli ve Yeri

Adaylar, ilk başvurularında, ekte sunulan Özgeçmiş formatını İngilizce hazırlanmış ve her bir sayfası paraflanmış şekilde, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edeceklerdir:

“T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cad No: 55 G Blok K:1 Oda No:6 06100 Sıhhiye Çankaya/Ankara /Türkiye

E-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır. Özgeçmişler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Adayın adı ve soyadı;
 • Başvurduğu pozisyon; “T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi / Ref: CRIS IPA 2016/378-641 Uzman Personel İstihdamı İlanı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir. Başvurular için son tarih 16 Ocak 2018 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Kısa Listeye Kalan Adaylardan İstenecek Belgeler Nelerdir?

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
 • Adayların önceki iş yerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir. Bu yazımızda Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan uzman personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Sağlık Bakanlığı iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.